Solartechnika

 

SolarTechnika_animacia

 

13. ročníku veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA

Veletrh SOLAR PRAHA, který je již tradičně součástí klíčového odborného veletrhu STŘECHY PRAHA,představuje ideální zimní termín konání 9. - 11. 2. 2017 v moderních výstavních halách v Praze Letňanech, 3 dny osobních kontaktů a nové obchodní příležitosti. Kromě prezentací firem především z oblasti fotovoltaiky a solární termiky nabídne také atraktivní přednáškový program. Společně proběhne i veletrh ŘEMESLO PRAHA a nový projekt PURPO PRAHA.

Viac informácií

INFOTHERMA 2017, vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.

Infotherma v místě, kde je jí nejvíce potřeba.
Na prvý pohled by se mohlo zdát, že výstava Infotherma, která se zabývá vytápěním, úsporami energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů se za 23 let svého trvání týkala „jen" několika tisíc domácích a zahraničních vystavovatelů a více jako půl milionů návštěvníků, kteří ji za dobu její trvání navštívili. Tématika a náplň výstavy, ať si to uvědomuje či ne, se hluboce dotýká každého z nás. Nejde jen o ekonomicky dostupné a komfortní vytápění, úspory energií, využívání obnovitelných zdrojů, ochranu ovzduší, ale o celý komplex otázek, které se zabývají tzv. syndromem „nezdravých budov", který podle světových statistik postihuje okolo 60 procent světové populace.

Viac informácií

Slovenský „zelený“ invertor pre strešné aplikácie

Takým jedinečným, ako je vo svojom prostredí váš dom, by mal byť aj váš fotovoltický systém. Aj keď je na trhu veľa „cenových" ťahákov a „zaručených" riešení, rýchle rozhodnutie vás môže prísť veľmi draho.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

Viac informácií

Hybridní elektrárny

Pod pojmem hybridní elektrárna si můžeme představit více možností. Obecně je to elektrárna využívající kombinace více zdrojů energie. Může to být například fotovoltaická elektrárna doplněná o větrnou nebo vodní elektrárnu. Může to však být jen fotovoltaická elektrárna vybavená ukládáním energie a následným využívání této energie v době, kdy slunce nedodává dostatek světla.

Viac informácií

Zapojte nano-impregnace pro fotovoltaiku

Jak  zvýšit  výnosy  a  ušetřit?


Provozovatelé solárních elektráren prošli celou řadou vln, ve kterých přicházely novinky. Na počátku to byla tsunami očekávání, vytvořená vysokými výkupy a dotacemi. Od té doby jsou ale cítit vlny spíše negativní, nebo opravdu zlé. Nyní konečně přichází ze západu silný proud, který přináší naději na zlepšení na samotné technické úrovni. Významným nákladem a současně největším tvůrcem škod na výnosech je jednoduše špína, respektive nekonečná potřeba čištění a údržby. A právě v této oblasti přináší velkou pomoc technologie nano-impregnací pro fotovoltaiku, které při správném výběru poctivého materiálu zajistí několik let citelného snížení nákladů na údržbu povrchu solárních panelů.

Viac informácií

Ako využiť fotovoltaické zariadenia v prospech obce

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny - fotovoltaické inštalácie ponúkajú pre mestá a obce rôzne možnosti využitia zvyšujúce úspory energie. Celkové zníženie prevádzkových nákladov obce na energie možno dosiahnuť najmä vhodným pripojením fotovoltaických zariadení na už jestvujúce budovy občianskej vybavenosti akými sú školy, administratívne budovy, domovy sociálnych služieb, športové a rekreačné objekty, či využitím fotovoltaiky v systéme verejného osvetlenia.

Viac informácií

Výstavy