SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Fotovoltika

Prvá  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Posledná

Lavička s integrovaním svietidlom

SolarTechnika_3_2012

Koncept  solárnych lavičiek navrhlo dizajnérske štúdio Voda. Táto viacfunkčná univerzálna kombinácia pouličného osvetleniach a lavičiek využíva slnečnú energiu na napájanie vstavaného úsporného LED osvetlenia. Solárne panely zabudované do lavičiek umožňujú, aby tieto moderné solárne zariadenia mohli byť umiestnené kdekoľvek v meste nezávisle od možnosti napojenia na verejnú elektrickú sieť.

Viac informácií

Kempovanie pre náročných

SolarTechnika_3_2012

Takmer všetci obyvatelia súčasných veľkých miest sa zhodujú v názore, že z času na čas treba aspoň na jeden deň opustiť betónové džungle dnešných sídlisk. Dobrým riešením pre tých, ktorí sa radi zobúdzajú v prírodnom prostredí naplnenom čerstvým lesným vzduchom a spevom vtákov a uprednostňujú aktívne trávenie voľného času je kempovanie.

Viac informácií

Jedinečný koncept domu má brzy jít do sériové výroby

SolarTechnika_3_2012

Nizozemská dceřiná společnost koncernu IBC SOLAR AG je sponzorem plovoucího pasivního domu „AUT-ARK Home". Výrobu elektrické energie na ekologickém domu „AUT-ARK Home" zajišťuje celkem 24 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 6 360 Wp (watt peak) s měničem a solární bateriíi. Dům postavený podle návrhu architekta Pietera Kromwijka (Architectur Coenegracht and Kromwijk, Maastricht), který se soustředí na minimalizaci spotřeby energie, v současnosti kotví v Maastrichtu. Tento typ domu se brzy začne stavět sériově.

Viac informácií

Mapa fotovoltických elektrární Slovenska

SolarTechnika_3_2012

Cieľom článku je predstaviť dielo "Mapa obnoviteľných zdrojov energie" a jej časť - mapa fotovoltických elektrární. Táto mapa vznikla ako aktivita niekoľkých osôb. V súčasnosti prerastá do komplexnejšieho celku a okrem pôvodných autorov sa na jej ďalšom rozširovaní podieľajú aj Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska, o. z. (www.sporops.sk) a Aliancia Energetickej Neazávislosti n. o. (www.a-e-n-sk).

Viac informácií

Význam elektrotechniky a fotovoltiky neustále narastá

SolarTechnika_3_2012

Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie. Jej význam sa neustále zvyšuje a najmä v súvislosti s komunikačným a technickým rozvojom bude v budúcnosti stále narastať. Preto aj v ekonomike Slovenska má elektrotechnika významné postavenie a od jej rozvoja bude závisieť miera participácie na ekonomickom začlenení nielen do európskeho, ale aj celosvetového ekonomického priestoru. Významnú úlohu pri jej rozvoji,  riešení aktuálnych problémov na všetkých úrovniach,  organizovaní rozličných podujatí a aktivít, zvyšovaní odbornej úrovne pracovníkov v odbore, výmene skúseností a pod. má Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES). Viac informácii o činnosti SEZ-KES poskytol Ing. František Kinčeš, prezident SEZ-KES.

Viac informácií

Späť