SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Cenník inzercie časopisu SolarTechnika

Obálková strana č. 1: 1 800 € (45 000 Kč)
Obálková strana č. 4: 1 650 €  (41 250 Kč)
Obálková strana č. 2 a č. 3: 1 400 €  ( 35 000 Kč)

 

1/1 1/1 strana

140 x 210 mm, alebo 165 x 235 mm na spadávku
plošná inzercia: 1 200 € (30 000 Kč) 

1/2

 

1/2 strany

na šírku - 140 x 105 mm alebo 165 x 117,5 mm na spadávku
na výšku - 70 x 210 mm alebo 82 x 235 mm na spadávku
plošná inzercia: 700 € (17 500 Kč)


 

 

1/3

 

1/3 strany

na šírku - 140 x 70 mm alebo 165 x 78 mm na spadávku
na výšku - 46 x 210 mm alebo 55 x 235 mm na spadávku
plošná inzercia: 500 € (12 500 Kč)

 

 

1/4

 

1/4 strany

na šírku - 140 x 52 mm alebo 165 x 58 mm na spadávku
na výšku - 70 x 105 mm alebo 82 x 117 mm na spadávku
plošná inzercia: 400 € (10 000 Kč)

 

 

 

Agentúrna zľava: 15 %

 

TechPark, vydavateľstvo, Pltnícka 4, 010 01 Žilina
Mobil: 0905 206 227
E-mail: redakcia@techpark.sk
Web: www.solartechnika.sk