SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Kontakty

Vydáva:
Techpark, o. z., registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-22538

Adresa redakcie:
TechPark, o. z.,
Pltnícka č. 4, 
010 01 Žilina,
Slovensko

Mobil: +421 905 206 227
Mobil: +421 948 191 261
e-mail: redakcia@techpark.sk


Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková - tretinikova@techpark.sk


Redakcia:
Mgr. Zuzana Augustínová - augustinova@techpark.sk


Marketing a inzercia:

Tel.: +421 948 191 261 
e-mail: marketing@techpark.skinzercia@techpark.sk


Grafika: 
Tel.: +421 905 206 227
e-mail: grafika@techpark.sk


Registrované: 
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003
ISSN 1337-0022