SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Legislatíva

 1 2 3 4 > 

Nová zelená úsporám může významně pomoct těm, kteří budou letos měnit kotel

Legislatíva

Nová zelená úsporám nabízí i letos podporu majitelům rodinných domů, kteří chtějí vyměnit kotle na fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje. To je dobrá zpráva pro skoro půl milionu domácností, které nyní vytápějí kotlem 1. nebo 2. emisní třídy a podle novely zákona o ochraně ovzduší se ho budou muset zbavit nejpozději do roku 2022, jinak hrozí pokuta. Z Nové zelené úsporám mohou tito lidé získat až 100 000 Kč, respektive 75 % celkové ceny nového kotle nebo kamen na biomasu (dřevo, pelety nebo brikety).

Viac informácií

Eú fondy- Naše mesto a naša obec

Podmienky získania projektov v oblasti regionálnej infraštruktúry a životného prostredia, žiadatelia, ako aj možná výška podpory závisia od konkrétneho operačného programu.

Viac informácií

Dotácie na slnečné kolektory

Legislatíva

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia slnečnej energie v domácnostiach. Na program bolo vyčlenených celkom 8 miliónov €. V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.

Viac informácií

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Legislatíva

Politika rozvoja vidieka ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie slúži na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Viac informácií

MUNSEFF - Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku

Legislatíva

Program MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva usporenej energie.

Viac informácií