SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Legislatíva

 < 1 2 3 4 > 

Ako postaviť fotovoltickú elektráreň

SolarTechnika 1/2011

Keď sa povie „fotovoltická elektráreň“ väčšina ľudí si nevie predstaviť čo sa za týmto slovným spojením skrýva. Najmä v porovnaní s klasickými elektrárňami s obrovskými budovami, komínmi, chladiacimi vežami, skladmi paliva – uhlia, štiepneho materiálu, bezpečnostnými opatreniami a pod. Vývoj posledných rokov priniesol novinku – elektráreň na dvore, streche alebo fasáde  akéhokoľvek domu. Cesta k realizácii takejto stavby nie je krátka a občas aj trochu kľukatá. Poďme sa na to pozrieť zblízka.

Viac informácií

Legislatívny vývoj a bariéry podpory fotovoltiky v odvetvÍ obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

SolarTechnika 2/2010

Európska Únia (EÚ) začala vyvíjať iniciatívu v rozvoji sektora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) už v roku 2000 a to za účelom eliminácie tvorby skleníkových plynov. Podpora tohto odvetvia prispieva predovšetkým k rozvoju nových technológií výroby elektrickej energie, čo vedie k ich konkurencieschopnosti k ostatným konvenčným zdrojom a to už v blízkej budúcnosti.

Viac informácií

Od nastavenej legislatívy závisí rozvoj fotovoltiky

SolarTechnika 2/2010

Fotovoltika je oblasť priemyslu, ktorá je bytostne závislá od nastavenej legislatívy. Od nej závisí či sa bude rozvíjať rýchlo, pomaly, alebo vôbec nie.

Viac informácií

Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie

Legislatíva

Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie.

Viac informácií

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009

Legislatíva

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Viac informácií

Späť