SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Viac informácií, ako aj kompletný výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. 9. 2009 nájdete vo formáte pdf TU

Späť