SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Profil

Časopis SolarTechnika je zameraný na fotovoltiku a solárnu termálnu energiu.

SolarTechnika je dvojjazyčný česko - slovenský časopis a  preto sú články publikované v obidvoch jazykoch.

 

Predmetom záujmu SolarTechniky sú:

“solárny priemysel“ a súčasné trendy
prehľad aktuálnych produktov, služieb a aktivít spoločností podnikajúcich na Slovensku, v Českej republike i celosvetovo. Výrobné portfólium, produkty a trendy v segmente.

aplikácie a inštalácie
najvýznamnejšie projekty, unikátne i bežné realizácie. Využívanie solárnych kolektorov, termické systémy, regulačná a meracia technika, fotovoltické moduly, meniče, montážne a rozvodové systémy, produkty pre monitorovanie a ochranu...

výskum a vývoj

najnovšie procesy výroby, spracovanie a technologické postupy. Inovatívne materiály a komponenty pre oblasť fotovoltiky a solárnej termiky.

trh a support

mapovanie momentálnej situácie na trhu v stredoeurópskom regióne. Analýzy výkupných cien, stimulov a štátnych fondov.

financovanie a legislatíva
možnosti financovania projektov pre bežného spotrebiteľa, mestá/obce, bytové spoločenstvá a firmy. Legislatívny rámec, aktuálne i pripravované zákony. 

Časopis SolarTechnika prináša kvalitné a kvalifikované informácie od odborníkov z praxe a aplikovaného výskumu. Všetky články sú v aktuálnom čase uverejnené na internetovej stránke www. solartechnika.sk, kde sa formou komentára môžu všetci zapojiť do diskusie ku každému príspevku. 
Redakcia spolupracuje s renomovanými firmami, a projesijnými odbornými skupinami, starostami obci a miest Slovenska a Čiech,  a Vysokými školami z Českej a Slovenskej republiky.

Časopis SolarTechnika je mediálnym partnerom množstva výstav (Amper Brno, Solar Praha, ForTherm Praha, Infotherma Ostrava, MSV Nitra, Brno, Coneco, ShK Brno, Elosys Trenčín...) a konferencií  v Českej a Slovenskej republike.

 

Vyhotovenie: Obálka laminovaná lesklá 350 g, vnútro 115 g lesklá krieda, väzba V2