SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Solárne systémy

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Ako využiť fotovoltaické zariadenia v prospech obce

SolarTechnika 1/2014

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny - fotovoltaické inštalácie ponúkajú pre mestá a obce rôzne možnosti využitia zvyšujúce úspory energie. Celkové zníženie prevádzkových nákladov obce na energie možno dosiahnuť najmä vhodným pripojením fotovoltaických zariadení na už jestvujúce budovy občianskej vybavenosti akými sú školy, administratívne budovy, domovy sociálnych služieb, športové a rekreačné objekty, či využitím fotovoltaiky v systéme verejného osvetlenia.

Viac informácií

Tri nové FLIR T&M produkty

SolarTechnika 1/2014

FLIR VP52 NCV detektor napätia s integrovaným svetlom

FLIR MR77 - univerzálny merač vlhkosti

FLIR VS70 - inšpekčná kamera

Viac informácií

Nové možnosti pre ohrev vody a kúrenia

Riešenie energeticky úsporného systému ohrevu teplej úžitkovej vody a využitie alternatívneho zdroja elektriny pre ohrev teplej úžitkovej vody nezávislého na centrálnom zásobovaním teplom.

Viac informácií

Aerogelová izolácia - novodobé riešenie starého problému

Tenká tepelná izolácia s inovatívnym komponentom nazývaným aerogel slúžiaca na redukciu hrúbky izolácie pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností bola vždy výzvou, snom a cieľom mnohých výrobcov izolácií a navyše všetkých používateľov, ktorí z rozličných príčin jednoducho  „nemajú" dostatok miesta, priestoru na vloženie bežných, hrubších izolácií. Riešením problému je Spaceloft.

Viac informácií

Nemrznoucí kapaliny do solárních systémů

V posledním desetiletí došlo k výraznému nárůstu používání jak fotovoltaických panelů, tak i kapalinových solárních kolektorů. Ty pro svůj celosezónní provoz potřebují nemrznoucí látku. Tou je jako v jedné z mála aplikací netoxický propylenglykol.

Viac informácií

Späť