SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Slovenský „zelený“ invertor pre strešné aplikácie

Bezriziková investícia s istou návratnosťou

Takým jedinečným, ako je vo svojom prostredí váš dom, by mal byť ajváš fotovoltický systém. Aj keď je na trhu veľa „cenových" ťahákova „zaručených" riešení, rýchle rozhodnutie vás môže prísť veľmi draho.Vybrať si správneho partnera a samozrejme systém a služby „šité"na konkrétnu aplikáciu je veľmi dôležité, pretože vám majú slúžiťmnoho rokov. Preto aj VONSCH, renomovaný slovenský výrobca špeciálnejvýkonovej elektroniky, hľadá a školí partnerov s cieľom maximálnejspokojnosti konečného zákazníka. Vytvára spoluprácu skutočnýchodborníkov na systémy, odborníkov na montáže, nezabúdajúc naspoluprácu s architektom. Výsledkom je fotovoltický systém, ktorý tvorí s domom technicky dokonalý a harmonický celok.

 

V súlade so zákonom o podpore malých zdrojov na výrobu „zelenej" elektriny a rastúcim záujmom ekologicky cítiacich domácností, ako aj s pribúdajúcim počtom stavieb požadujúcich pokrytie vlastnej spotreby a získanie väčšej energetickej nezávislosti, spoločnosť VONSCH zaradila do svojho výrobného portfólia nové jednofázové invertory FOTO CONTROL 1f s nominálnym výkonom 3 300 VA, ktoré možno nasadiť pre menšie jednofázové „elektrárničky", alebo spájať do trojfázových systémov do zákonom podporovaného výkonu, a tým vytvárať technicky, energeticky aj ekonomicky zaujímavé riešenia.

Keďže invertory FOTO CONTROL 1f môžu pracovať v režime dodávania do rozvodnej siete on-grid, ale aj v ostrovnom režime off-grid, radi vám pomôžeme s ich výberom, resp. podľa požiadaviek navrhneme riešenie pre hybridný systém. Veľkou výhodou invertorov je modulárna koncepcia, ktorá sa dá dodatočne upravovať podľa meniacich sa požiadaviek zákazníka, či možnosť dokúpenia sieťovej nabíjačky batérií pre prípad dlhodobého nízkeho osvitu panelov.

Zodpovedný prístup k výskumu aj osobná zodpovednosť každého člena tímu VONSCH priniesla vynikajúce výsledky. Invertory FOTO CONTROL 1f doplnili rodinu osvedčených a spoľahlivých trojfázových invertorov VONSCH vyšších výkonov, ktoré šíria dobré meno VONSCH v solárnych parkocha strešných aplikáciách a sú využívané aj v súčasnosti, ak je to pre konkrétne riešenie výhodnejšie. Kvalitný výrobok sám o sebe však nestačí, ak nie je podporený špecifickým technickým riešením a kvalitnými odbornými službami. Práve tieto atribúty sú strategickou silou a výhodou inžinieringovej spoločnosti a domáceho výrobcu VONSCH.

Cieľ výskumno-vývojového tímu, ktorým bolo ponúknuť vysoko spoľahlivý, pravý sínusový menič s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou s modulárnym riešením a komfortným ovládaním, bol splnený. Hlavnou prednosťou nových invertorov FOTO CONTROL 1f oproti konkurenčným produktom je vysoká účinnosť kompletu, široký pracovný rozsah DC napätia z fotovoltických panelov, použitie najnovšej generácie SiC polovodičových prvkov druhej generácie s veľmi nízkymi stratami. Zákazník určite ocení nízku hlučnosť zariadenia (vysoké spínacie frekvencie 50 kHz mimo pásma počuteľnosti ľudským sluchom). Ďalšími prednosťami sú: pravé sínusové výstupné napätie a veľmi nízke harmonické skreslenie energie dodávanej do siete, nízke unikajúce prúdy do panelov dosiahnuté optimalizovanou topológiou výstupného striedača, prirodzené chladenie a veľmi nízka hmotnosť kompletu.

Invertor je napájaný z fotovoltických panelov, ktoré sú sér iovo radené pre výstupné napätie v rozsahu 200 až 700 V. Na vstupe invertora je DC/DC booster, ktorý mení premenlivé napätie panelov na konštantné výstupné DC napätie. Za DC/DC boostrom je zaradený menič DC/AC, ktorý mení DC napätie z boostra na striedavé napätie 1 x 230 V AC. Výstup je zapojený na jednu fázu do verejnej distribučnej siete, na ktorú sa automaticky po zapnutí nafázuje. Pre trojfázový systém je možná kombinácia 3 ks invertorov: pre každú fázu jeden, so spoločným výkonom do 10 kVA. Zároveň invertor ponúka možnosť regulácie jalového výkonu pre statickú aj dynamickú podporu prenosovej sústavy, ak to bude budúca legislatíva vyžadovať. Zákazník bude mať prístup k bezplatným softvérovým aktualizáciám po celú životnosť výrobku. Všetky tieto vlastnosti robia z invertorov FOTO CONTROL 1f úspešných kandidátov aj pre najzložitejšie aplikácie.

Hlavné výhody použitia FOTO CONTROL 1f

 

 • Ÿvysoká účinnosť je dosiahnutá vďaka použitiu najmodernejších spínacích prvkov SiC FET a eliminovaniu vlastnej spotreby na minimum
 • Ÿmožná kombinácia 3 ks invertorov (pre každú fázu jeden) pre tvorbu trojfázového systému
 • Ÿparalelná kombinácia invertorov v jednej fáze   Ÿ
 • vypnutie do 10 ms pri výpadku napätia a poruche
 • vstavaný AC vypínač na odpojenie zariadenia   Ÿ
 • minimálne harmonické skreslenie dodávaného prúdu do siete (THDi max. 3 %) v prípade On-grid režimu a takmer nulové harmonické skreslenie výstupného napätia v prípade Off-grid   Ÿ
 • zabudované istenie DC vstupnej strany a AC výstupnej strany
 • Ÿrýchle a efektívne sledovanie bodu maximálneho výkonu (MPPT)
 • Ÿindikácia prevádzkových parametrov
 • Ÿsplnenie požiadaviek prenosovej sústavy na kvalitu napätia a prúdu, bezpečnostných požiadaviek a EMC požiadaviek
 • Ÿkoncepcia s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a efektivitu
 • Ÿmožnosť predĺženia štandardnej záruky

Softvérová výbava FOTO CONTROL 1f

Invertory FOTO CONTROL sú navrhnuté pre plne automatickú a autonómnu prevádzku s dôrazom na možnosť podrobnej diagnostiky a otvorenej integrácie do vizualizačných systémov. K štandardne vstavanej výbave patrí aj užívateľsky prívetivý a prehľadný grafický displej, na ktorom nájdete napríklad aj nasledujúce informácie v zvolenom jazyku (anglicky/slovensky):

Aktuálny stav zariadenia, siete a panelov
Štatistika výroby
 • archív dennej výroby za posledných 384 prevádzkových dní


 • archív štvrťhodinovej výroby za posledných 96 hodín prevádzkyPoruchy, príčina vzniku, informácia o možnosti odstránenia poruchyHistória
 • archív 256 záznamov vzniknutých udalostí, poruchových stavov, alebo zmien parametrovDiagnostika - podrobné informácie o aktuálnom stave zariadenia, jeho vstupov a výstupov, teploty, prúdy, napätia, monitoring komunikačnej linky MODBUS, atď.Každý používateľ má k dispozícii aj možnosť pripojenia štandardným USB káblom k počítaču s operačným systémom Windows a s nainštalovaným programom VONSCH Drive Studio (voľne dostupné na www.vonsch.sk). Všetky vyššie spomínané informácie sú tak k dispozícii na obrazovke PC.


Pripojenie VONSCH Drive Studio k invertoru FOTO CONTROL 1f

Dáta je možné exportovať vo formáte CSV a tak ďalej spracovávať nástrojmi, ako napr. MS Excel. Ako príslušenstvo je možné doobjednať zariadenie RM-WEB, ktoré sprístupní informácie o invertore na webovej stránke.

Vizualizácia RM-WEB na smartfóne


Zariadenie sa montuje na DIN lištu, a napájanie 24 V DC mu môže poskytnúť jeden z invertorov. K zariadeniu RM-WEB je možné sériovou linkou RS 485 pripojiť až tri kusy FOTO CONTROL 1f, pričom použité webové technológie sú kompatibilné s operačnými systémami súčasných mobilných zariadení (Android, iOS, Windows). Po nakonfigurovaní pripojenia na internet, môžete mať dohľad nad svojou fotovoltickou elektrárňou prístupný napríklad aj zo svojho smartfónu.V prípade zložitejšieho fotovoltického zariadenia, hybridného systému, alebo elektrárne s väčším počtom striedačov, vám navrhneme vhodnú konfiguráciu systému VONSCH FVE monitor na mieru. Zariadenia FOTO CONTROL 1f sú plne kompatibilné so systémom VONSCH FVE monitor, čo umožňuje poskytnúť komfortnú vizulizáciu veľkých FVE aj pre menšie inštalácie.Prevádzkovateľ tak bude mať možnosť pripojiť rôzne meteo senzory (snímanie osvitu, teploty vzduchu a panelov), fakturačné meranie (elektromer s SO výstupom), pomocné a ovládacie kontakty elektroinštalačných rozvodov v dome (napr. pre riadené odpájanie záťaže), prípadne bude mať k dispozícii diaľkové dispečerské riadenie činného a jalového výkonu.


Vizualizácia VONSCH FVE monitor


Inventory pre výkony systémov do 10kW sú ponúkané v troch základných variantoch riešení:

Invertory pre systémy on-grid s pripojením do verejnej distribučnej siete

Pre On-grid aplikácie VONSCH ponúka i nvertory F OTO CONTROL 1f 230/375 DC. Invertor má výkon 3 300 VA a je napájaný z fotovoltických panelov. Je schopný práce v širokom rozsahu vstupného napätia sériovo radených fotovoltických článkov od 200 V DC do 700 V DC, pričom optimálne napätie MPPT je 375 V DC.   Súčasťou invertora je zvyšujúci   DC/DC  menič  (booster),  ktorýmení premenlivé napätie panelov  na  konštantné  napätie   DC.  Invertor  DC/AC  mení  DC   napätie  z  DC-DC  meniča  na   napätie 1 x 230  V AC. Výstup   invertora je zapojený na jednu   fázu  do  verejnej  distribučnej   siete.
Invertory pre systémy off-grid s pripojením do vlastnej rozvodnej siete

V tejto skupine produktov VONSCH predstavuje invertory FOTO CONTROL 1f 230/48 DC, určené pre prevádzky bez dostupnej verejnej siete. Invertor tvorí vysoko komplexný spojovací článok medzi solárnymi panelmi a vlastnou rozvodnou elektrickou sieťou (off-grid). V systéme s pripojením do vlastnej siete fotovoltické panely napájajú akumulátorovú batériu cez MPPT nabíjačku, a menič DC/AC mení napätie 48 V DC akumulátora na výstupné napätie 1 x 230 V AC.

Hybridné systémy

Túto náročnú, ale technicky najzaujímavejšiu aplikáciu je možné realizovať pomocou invertorov FOTO CONTROL 1f 230/..., ktoré sa vo vhodnom zapojení výhodne používajú v prevádzkach (domácnostiach) s nutnosťou zachovania nepretržitého napájania vybraných spotrebičov. Ako náhradný zdroj elektrickej energie môžu byť použité: akumulátor, fotovoltická výrobňa, vodná alebo veterná turbína či diesel generátor. Výhodou hybridného systému je možnosť dodávky energie do vlastnej rozvodnej siete v prípade výpadku elektrickej energie z distribučnej siete. Činnosť hybridného systému musí zohľadňovať najmä bezpečnostné hľadiská a normy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, a práve v tejto oblasti máme v spoločnosti VONSCH silné know-how.Problematika hybridných systémov je t echnicky náročná, preto vám radi poskytneme osobnú konzultáciu alebo riešenie šité na m ie ru. Ďalšie inf ormácie k tejto zaujímavej téme poskytneme v niektorom z budúcich článkov a na školeniach pre partnerov.

V rámci potreby vyrábať čím viac energie ekologicky, vyšli v Európskej únii a už aj na Slovensku nariadenia (účinnosť zákona 309/2009 od 1. 1. 2014), ktoré túto čistú energiu podporujú.

Výroba energie zo slnka je teraz konečne zaujímavá aj z ekonomického hľadiska. Slnečná "energia budúcnosti" vás okrem vstupných nákladov nič nestojí. S využitím štátnej dotácie a výberom kvalitného systému s dlhou životnosťou vieme navrhnúť a v spolupráci s partnermi vybudovať pre Vás jednu z najzaujímavejších investícií s garantovanou návratnosťou.


O ďalších výhodách a aplikačných možnostiach sa informujte u výrobcu VONSCH, s. r. o. Brezno. Prospekty, technické údaje, schémy, on-line DEMO monitoringu FVE a množstvo dobrých rád nájdete aj na www.VONSCH.sk. A samozrejme radi Vás privítame na školeniach pre partnerov.


VONSCH, s.r.o.

Budovateľská 13
SK 977 03 Brezno
00421 48 612 2944
vonsch@vonsch.sk


Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

VONSCH (05.05.2014)

Pre reguláciu (obmedzenie) výkonu do siete menič k svojej činnosti používa rozširovací modul RM-grid monitor. Tento v spolupráci s meničom zabezpečí, že do siete nepretečie prebytočný výkon. Tak isto v spolupráci s meničom a výstupným výkonovým regulátorom vie do odporovej záťaži nastaviť taký výkon, aby sa v maximálnej miere energia "spálila" v objekte. Výstupný spojitý regulátor meniča (dostupný na svorkách riadiacej jednotky meniča) priamo reguluje spojitým signálom vstup výkonového regulátora. Z pohľadu PDS je (okrem ostrovného systému) aj takéto riešenie potrebné ohlásiť DS v zmysle zákona o malých zdrojoch 309/2009. Stotožňujeme sa s Vami, že len sledovanie napätia na batériách neprináša 100 % informáciu o stave batérie. Pre kvalitnú informáciu o stave batérie je vhodné poznať jej online nabíjací a vybíjací prúd, napätie a aktuálnu Ah kapacitu. V ponukách dodávateľov FV systémov má takéto sledovanie len pár firiem (zrejme kvôli cene) ale malo by sa užívateľom vyplatiť kvôli životnosti batérie. V našich meničoch je toto sledovanie možné. (ku batérii sa dodá snímač teploty a Hallov snímač prúdu). Všetky veličiny sa sledujú a počítajú v malom RS celej FV zostavy. Tu je možné napojiť aj snímač vonkajšej teploty, snímač panelov, snímač osvitu a pod, ale takéto riešenie je samozrejme drahšie, ako základná zostava. V blízkej dobe chystáme pre FV klientov a partnerov usporiadať jednodňové odborné školenie - zdarma. V prípade Vášho záujmu Vás naň pozývame, a podobné odborné otázky Vám radi zodpovieme.

Matej Gálus (03.05.2014)

Dakujem. Este jedna otazka. Ked mame menic zapojeny v tomto hybridnom rezime, a spotreba je dajme tomu 1500W. Ako presne je Vas 2000W hybridny menic schopny vyregulovat svoj vlastny vykon tak, aby prikon zo siete bol naozaj nulovy? Tzn. je potrebne aby zo siete tiekla nejaka cast prikonu zataze dajme tomu 10%, alebo fixne nejaky vykon napr. 100W? Samozrejme nechceme nic dodavat do siete, je aj tak potrebne oznamovat montaz tohoto zariadenia PDS (ako Maly Zdroj prip. inak? kedze z pohladu DS sa o zdroj nejedna, zariadenie akurat znizuje spotrebu domacnosti).
A este jedna otazka - co sa stane v zime, ked mame malo slnka? Povedzme ze chceme olovene baterie drzat nad 70% stavu nabitia (velmi obtiazne stanovit podla napatia baterie) - vie menic alebo nejake Vase doplnkove zariadenie pocitat presny stav nabitia a pokial klesne pod nastavenu hodnotu, vsetko nechat tiect zo siete?
Dakujem za odpovede.

VONSCH (30.04.2014)

Možné sú obidve možnosti:
- Zapojiť obidva meniče paralelne do 1 fázy
Alebo:
- Zapojiť každý menič do inej fázy (pri prevádzke ako offgrid je však nutné použiť synchronizačný modul, ak sú však uvedené dve fázy nezávislé – nič nie je zapojené medzi ne na 1 x 400 V – nie je synchronizačný modul potrebný.

Matej Gálus (29.04.2014)

Dakujem, vyzera to celkom dobre. Ako ste mysleli tie 2 menice pre 4kW? Pojdu na 1 fazu alebo osobitne na 2 fazy? Dakujem

VONSCH (29.04.2014)

Našou snahou je v maximálnej miere zodpovedať Vaše otázky:
1. Pokiaľ máme riešiť systém so spotrebou cca 4 kW, je samozrejme vhodné aj výkon FV komponentov prispôsobiť tomuto výkonu. Ak je v objekte aspoň orientačne vopred známy časový a výkonový diagram pre jednotlivé napájacie fázy, tak v prvom rade treba adekvátne navrhnúť výkon meniča a batérie.
- panely pre 4 kW, prípadne viac aby aj pri pokrytí 4 kW spotrebičov bolo možné dodávať do batérií
- výkon invertorov: v tomto prípade 2 x FOTO CONTROL 1 f 230/ 48 DC
- kapacita akumulátorov podľa požiadavky na výkon a čas - energiu
Správne navrhnutý výkon meniča a batérie na danú predpokladanú záťaž zabezpečí, že dodávka energie z meničov bude dostatočná a spoľahlivá.
2. Ak sa zaťaženie vyskytuje len špičkovo, (napr. zapne sa varná kanvica a pod.) s výhodou je možné využiť dovolené preťaženia meniča a softvérovú funkciu „dočerpávania energie zo siete“. Menič je v tomto režime prifázovaný k sieti a dočerpáva potrebný rozdiel energie z distribučnej siete. Menič k tejto činnosti využíva externý merací modul „RM GRID MONITOR“, ktorý je zapojený na vstupe domového rozvádzača. Tento modul komunikuje s meničom. Z rozdielu prúdov vie menič určiť so zvolenou funkciou „dočerpávania energie“, koľko prúdu do danej záťaže dokáže dodať menič a koľko sa má dodať zo siete. Navyše pomocou tohto riešenia je ešte možné prioritne spínať pomocou reléových výstupov vybrané spotrebiče tak, aby sa maximálne využil podiel energie vyrobenej zo slnka. Môže sa totiž stať, že batérie sú už plno nabité, a FV zdroj ešte vyrába dostatok energie. Táto energia (ak nie je adekvátny odber) by sa bez tohto merania dodala zadarmo do siete – pri správnom využití tohto meracieho modulu je túto energiu možné využiť (špirála bojlera, elektrické kúrenie, bazén, vírivka a pod.) Cieľom je maximálny podiel FV energie „spáliť“ v objekte s FV zariadením.
V prípade záujmu o riešenie technických otázok nás môžete kontaktovať priamo.

Matej Gálus (19.04.2014)

Zoberme si klasicku poziadavku na hybridny system - cez den su vsetci v praci a vecer po prichode domov sa zacne varit, prat, zehlit.. sudoby prikon spotrebicov moze byt 4kW a viac. Povedzme ze baterie su po slnecnom dni plne nabite. Takze potrebujeme prioritne vyuzit energiu v bateriach a pripadne zaatazove spicky vykryt zo siete - avsak nie kompletnym prepnutim rozvodov na siet. Vas bateriovy menic ma udajne vykon len 2kW takze vsetok vykon nad 2kW ma ist zo siete. Ako toto riesite? Ma vas bateriovy menic extra vstup na distribucnu siet aby z nej vedel docerpavat energiu v dobe spicky odberu? Alebo sa dokaze tento bateriovy menic svojim vystupom prifazovat na siet a nejakym externym meracim zariadenim merat spotrebu do/z odberneho miesta a regulovat svoj vykon tak aby pokryl co najvvviac spotreby a nedodaval do siete? Dakujem za vysvetlenie.

Miroslav Katrenčik (14.02.2014)

Je to super. ako vyriesiť aby bol stridač pripojeny na siet a monitoroval spotrebu medzi sietov a domovym rozvodom aby nič neodišlo do siete. Povecme si že vsetko co ujde do siete je nenavratne preč za par smiešnych centov. keby vedel ovladat zataž triakom ohrev vody alebo nejake spotrebice cez časové relé aby neušlo nič do siete tak nema konkurenciu. čo vy na to. možeme dať kavu. :D

Pavol Šperka - VONSCH (03.02.2014)

Náš systém nebol pripravovaný pre laické montáže, ale pre profesionálne riešenia.
K jednotlivým problémom:
- Použitie MPPT nabíjačky na strane malého napätia zabezpečuje bezpečnosť pripojenia a podstatne znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, navyše je možné paralelným radením nabíjačiek dosiahnuť správne nabíjanie aj v prípade vysokých kapacít použitej batérie (viac ako 200Ah)
- Paralelné radenie panelov pre FV systémy do 3kW je výhodnejšie z hľadiska kompenzácie možného zatienenia panelov a ich usporiadania na objekte. Aj pri čiastočnom zatienení paralelne zapojených panelov ostatné (nezatienené) panely dodávajú. Takéto riešenie navyše umožňuje lepšie rozmiestnenie panelov na objekte z hľadiska svetových strán a dosiahnutie vyššej výťažnosti. Pri sériovo zoradených paneloch pri čiastočnom zatienení panelov prudko klesá výťažnosť.
- U sériovo radených panelov (vyššie napätie DC) je nutné tiež použiť MPPT booster meniča, samozrejme konverzia premeny energie z DC na AC stranu je o niečo účinnejšia.
- Náš systém je vysoko stavebnicový a uprednostňuje umiestnenie všetkých ochranných a bezpečnostných prvkov do jedného samostatného rozvádzača. Nakoľko montáž fotovoltického zariadenia môže prevádzať len „Certifikovaný inštalatér“ (technik VONSCH ho už vlastní), zákazník nesmie zasahovať do montáže týchto prvkov po objekte.
- Sieťová nabíjačka pri hybridnom systéme stráca význam, nakoľko cieľom systému je nabíjať batériu z FV panelov cez deň a večer využiť nahromadenú energiu na napájanie spotrebičov. (Jej potrebu si volí zákazník)
- Náš systém bude tiež predpripravený (OPCIA) pre beznárazové prepínanie režimov on/off grid (sfázovanie sústav pred prepnutím režimu), čo znižuje nároky na požadovanú preťažiteľnosť systému odstránením záberového prúdu spotrebičov.
- Pripojenie ďalších zdrojov energie je možné na batériovú stranu – DC (u menších výkonov) alebo na AC stranu (u vyšších výkonov) podľa povahy zdroja.
V prípade záujmu o riešenie technických otázok nás môžete kontaktovať priamo.

Tibor Urbančok (17.01.2014)

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Súhlasím, že schéma hybridného systému je postavená všeobecne. Moja reakcia bola stručná, lebo pravdu povediac som nepredpokladal žiadnu odozvu. Vysvetlím prečo som uviedol, že filozofia je špatne postavená. Podľa môjho názoru zapojenie nabíjača batérie pred invertor je nešťastné riešenie, lebo invertor je obmedzený na nízky rozsah vstupného napätia, obmedzuje efektivitu využitia slnečnej a prípadne aj malej veternej, alebo vodnej elektrárne. Malý rozsah vstupného napätia obmedzuje výber fotovoltaických panelov a ich zapojenie do stringov. Podľa môjho názoru, by bolo efektívnejšie nabíjačku batérie integrovať do invertora, ktorý by riadil nabíjanie batérie a ostatnú energiu dodával do záťaže. Samozrejme ďalším vstupom do invertora by bol zo siete, ktorý by bol využitý aj na nabíjanie batérie a jednoducho by invertor mohol slúžiť aj ako zálohový zdroj v prípade výpadku el. siete. Využitie energie z alternatívnych zdrojpov by som riešil využitím myšlienky Wattroutera, ktorý už vyrábajú v ČR. Nevýhodou je, že tento regulátor nerieši blokáciu dodávania nadbytočnej energie do siete. Samozrejme splneniť túto podmienku potrebujeme v prípade, že žiadnu energiu nechceme distribuovať, čo pri súčasnej legislatíve a normách je vysoko reálna požiadavka. K zdrojom energie z vetra, alebo vody, chcem uviesť, len toľko, že ak uvažujeme o systéme of- grid z fotovoltaických panelov, prečo neuvažovať o takomto systéme aj s využitím týchto zdrojov, alebo ich kombinácie. Mám na mysli zdroje rádovo 1kW. V neposlednom rade klienta zaujíma cena. Priznám sa, že netuším aká je cena invertorov vašej firmy, ale ak potrebujem na realizáciu projektu plus nabíjačky batérií využívajúcich MPPT, nabíjačku zo siete a regulátory, tak cena uvedených prístrojov už je rovnaká ako niektoré produkty konkurencie. Toľko v krátkosti. Teším sa na skorú odpoveď.

Ivan Vonkomer - VONSCH, s.r.o. (15.01.2014)

Jedná sa o „učebnicový“ príklad, ktorý na jedinej spoločnej blokovej schéme vyzerá zložito, lebo zahrňuje veľa možností. Rieši okrem fotovoltiky využitie iných foriem zelenej energie: napr. energia vody, vetra, ktoré potrebujú príslušný blok spracovania (z produktov VONSCH MVE CONTROL, WIND CONTROL). Okrem toho obsahuje aj akumulátorovú zálohu výpadku všetkých foriem napájania a v konečnom dôsledku aj možnosť pripojenia diesel generátora. Čiže hybrid ponúka rôzne konfigurácie systému až po úplnú nezávislosť od distribučnej elektrickej siete. Konkrétne zapojenie je možné „ušiť“ podľa konkrétnej potreby resp. požiadavky užívateľa, čím sa zabezpečí komfort pre užívateľa, samozrejme pri splnení všetkých platných noriem.

Tibor Urbančok (14.01.2014)

Podľa dostupných informácií z obrázku hybridného systému je filozofia tohto systému postavená špatne a veľmi zložito. Pre odberateľa neposkytuje dostatočný komfort a variabilitu.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 3 =
Odoslanie formulára