SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Príslušenstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Posledná

Ako využiť fotovoltaické zariadenia v prospech obce

SolarTechnika 1/2014

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny - fotovoltaické inštalácie ponúkajú pre mestá a obce rôzne možnosti využitia zvyšujúce úspory energie. Celkové zníženie prevádzkových nákladov obce na energie možno dosiahnuť najmä vhodným pripojením fotovoltaických zariadení na už jestvujúce budovy občianskej vybavenosti akými sú školy, administratívne budovy, domovy sociálnych služieb, športové a rekreačné objekty, či využitím fotovoltaiky v systéme verejného osvetlenia.

Viac informácií

Tri nové FLIR T&M produkty

SolarTechnika 1/2014

FLIR VP52 NCV detektor napätia s integrovaným svetlom

FLIR MR77 - univerzálny merač vlhkosti

FLIR VS70 - inšpekčná kamera

Viac informácií

Ukládání energie ve fotovoltaických aplikacích

V době, kdy byla v České republice zrušena jakákoliv podpora pro fotovoltaické elektrárny na střechách budov (přímý výkup i „zelený bonus") uvedených do provozu po 1.lednu 2014  by se zdálo, že zabývat se myšlenkou postavit na střeše  domu fotovoltaické panely nemá smysl.

Viac informácií

Aerogelová izolácia - novodobé riešenie starého problému

Tenká tepelná izolácia s inovatívnym komponentom nazývaným aerogel slúžiaca na redukciu hrúbky izolácie pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností bola vždy výzvou, snom a cieľom mnohých výrobcov izolácií a navyše všetkých používateľov, ktorí z rozličných príčin jednoducho  „nemajú" dostatok miesta, priestoru na vloženie bežných, hrubších izolácií. Riešením problému je Spaceloft.

Viac informácií

(Ne)jasná budoucnost fotovoltaiky

Pojďme se pokusit nahlédnout do budoucnosti fotovoltaické technologie/solárního „businessu". Díky masivní podpoře formou výkupních cen, či zelených bonusů v rámci Evropské unie a jednotlivých členských států zaznamenala fotovoltaika v uplynulých letech nebývalý „boom". Díky tomu, a to je pozitivní fakt, došlo k následnému výraznému snížení vstupních nákladů pro stavbu nových fotovoltaických elektráren. Je však také zřejmé, že výkupní cena byla vzhledem k cenám technologií daných let, nastavena nesprávně (příliš štědře) na což v konečném důsledku doplácíme všichni - v závislosti na tarifu to jsou i desítky procent z celkové účtované ceny elektrické energie bez ohledu na konkrétního distributora.

Viac informácií

Späť