SolarTechnika_animaciaSolartechnika

 

 

Príslušenstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Slnečná energia a možnosti jej využitia

Využívať slnečnú energiu dopadajúcu na zemský povrch môžeme aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Pasívne využívanie slnečnej energie je dané predovšetkým architektonickými a stavebnými princípmi riešenia stavby. V intenciách týchto princípov vznikajú energeticky pasívne a nízkoenergetické objekty. A práve v nich ide ruka v ruke pasívne využívanie slnečnej energie s aktívnymi spôsobmi.

Viac informácií

Najvyspelejší základný rad termovíznych kamier

Nové termálne kamery základného radu FLIR série Ex významne predčia v mnohých smeroch možnosti kamier  iných značiek. Ide o kamery zobrazujúce teplotné pomery objektu a nie iba jednoduché nástroje snímajúce teplotu jedného miesta alebo využívajúce kombinované techniky. Okrem toho sú vybavené množstvom funkcií, ktorými neboli nikdy vybavené kamery v tejto kategórii.

Viac informácií

Sledování stavu jednotlivých panelů optimalizuje životnost elektrárny

SolarTechnika 2/2013

Na sklonku loňského roku energetické společnosti opět zahájily výkup elektřiny, a tak fotovoltaické elektrárny získaly opět na popularitě. Svědčí o tom jejich instalovaný počet, který překonal boom roku 2010. I když se ceny instalací výrazně snížily, stále jsou pro investora nejvyšším počátečním nákladem a automaticky se kalkuluje návratnost, kterou mu zajistí vyrobená elektřina. Pokud však panely nejsou v ideální kondici, může se tato návratnost prodloužit i o několik let.

Viac informácií

Na obnovitelné zdroje nemusíme jen doplácet

SolarTechnika 2/2013

V pravidelných periodách se v médiích objevují články o zdražování elektrické energie. Často jsou tyto články pouhou kopií tiskových zpráv regulačního úřadu či alternativních obchodníků s energií. Dozvídáme se, že ročně roste cena elektřiny í o další procenta, pisatelé to přepočítávají na tisícikoruny z domácích rozpočtů navíc a čtenáři pouze roste krevní tlak. Růst cen se svádí z velké části na obnovitelné zdroje. Málokterý novinář si už však udělá čas, aby vysvětlil, jak v současné době na obnovitelné zdroje nejen přispívat, ale také z nich získat konkrétní přínos.Právě ozpůsobu, jak do obnovitelných zdrojů efektivně investovat, je tento článek. Na detaily a aktuální stav se ptáme odborníků z firmy NWT a.s., která se obnovitelnými zdroji energie zabývá již šestý rok.

Viac informácií

Prepäťová ochrana proti účinkom blesku- rad CITEL DS130R a DS130VG pre bytovú výstavbu

SolarTechnika 2/2013

V súčasnosti sa stále viac dostáva do povedomia nás všetkých potreba dôkladnej ochrany majetku nielen pred zásahom nepoctivých ľudí, ale aj proti prírodným vplyvom. Aj keď sú v poslednom čase médiá zaplnené správami o škodách spôsobených povodňami, dlhodobo je zanedbávaná ochrana pred ďalšími prírodnými vplyvmi. Ide predovšetkým o búrky a blesky, s ktorými sa stretávame stále častejšie predovšetkým v letných mesiacoch. Podľa štatistík rozličných poisťovní z posledných rokoch predstavujú ročne škody spôsobené búrkami a úderom bleskov v strednej Európe viac ako 30 percent zo všetkých poistných udalostí.

Viac informácií

Späť

Výstavy