SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Príslušenstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Spolupráce slunečních kolektorů a tepelného čerpadla

Potřebujete levnou energii pro vytápění svého objektu? Ve vašem okolí je jí obrovský přebytek a je dokonce k dispozici zcela zdarma. Jenže k tomu, abychom ji mohli využít, potřebujeme vhodná zařízení. Tím jsou sluneční kolektory, tepelná čerpadla a další podobná zařízení využívající energie z tzv. „obnovitelných  zdrojů  energie". Většinou jsou tato zařízení v praxi využívána zcela samostatně. Každé z nich má své přednosti ale také i určitá technická omezení. Sluneční kolektory dosahují maximálních energetických zisků v letních měsících. V zimě, kdy potřebujeme tepelnou energii nejvíce, jejich výkon nestačí. Tepelná čerpadla nejsou sice tolik závislá na povětrnostních podmínkách, pracují však v primárním okruhu s nízkými teplotami v rozsahu jen 5 až 10 oC. Pokud tuto teplotu o něco zvýšíme a zajistíme její konstantní úroveň, dosáhla by tepelná čerpadla vyšších topných faktorů.

Viac informácií

Solárne termické systémy pre bytové domy

V praxi sa niekedy stretávame s nerealistickými očakávaniami investorov alebo projektantov, čo sa týka úspor energie na ohrev TÚV pomocou solárnych termických systémov. Cieľom nasledujúceho textu je objasniť niektoré technické a ekonomické aspekty využívania väčších systémov a naznačiť reálne dosiahnuteľné úspory energie.

Viac informácií

Slnečná energia a možnosti jej využitia

Využívať slnečnú energiu dopadajúcu na zemský povrch môžeme aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Pasívne využívanie slnečnej energie je dané predovšetkým architektonickými a stavebnými princípmi riešenia stavby. V intenciách týchto princípov vznikajú energeticky pasívne a nízkoenergetické objekty. A práve v nich ide ruka v ruke pasívne využívanie slnečnej energie s aktívnymi spôsobmi.

Viac informácií

Najvyspelejší základný rad termovíznych kamier

Nové termálne kamery základného radu FLIR série Ex významne predčia v mnohých smeroch možnosti kamier  iných značiek. Ide o kamery zobrazujúce teplotné pomery objektu a nie iba jednoduché nástroje snímajúce teplotu jedného miesta alebo využívajúce kombinované techniky. Okrem toho sú vybavené množstvom funkcií, ktorými neboli nikdy vybavené kamery v tejto kategórii.

Viac informácií

Sledování stavu jednotlivých panelů optimalizuje životnost elektrárny

SolarTechnika 2/2013

Na sklonku loňského roku energetické společnosti opět zahájily výkup elektřiny, a tak fotovoltaické elektrárny získaly opět na popularitě. Svědčí o tom jejich instalovaný počet, který překonal boom roku 2010. I když se ceny instalací výrazně snížily, stále jsou pro investora nejvyšším počátečním nákladem a automaticky se kalkuluje návratnost, kterou mu zajistí vyrobená elektřina. Pokud však panely nejsou v ideální kondici, může se tato návratnost prodloužit i o několik let.

Viac informácií

Späť