SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

E-T-A přináší bezpečnost do fotovoltaických elektráren

Zejména v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE) hrají rozhodující roli faktory jako spolehlivost a dlouhá životnost. Zvláště pro tyto aplikace byl na trh uveden DC odpojovač řady PVDIS-…, který je možné díky stavebnicovým přídavným funkcím přizpůsobit zákaznickým potřebám.

Vzhledem k silné expanzi fotovoltaické branže dochází také ke zvyšování požadavků na bezpečnost elektráren. A to jak stárnoucích, tak nově vznikajících, jejichž počet stále roste. Nedílnou součástí každé FVE je DC odpojovač. Požadavky na tuto součástku upravuje norma DIN VDE 0100-712, v České Republice adekvátně norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (FV) napájecí systémy, která odpojovač stejnosměrné strany FVE vyžaduje. Odpojovače jsou většinou instalovány přímo do měniče napětí či jeho blízkého okolí. To však znamená, pokud jsou solární panely vystaveny slunečnímu svitu, jsou vodiče na DC straně stále pod napětím, i když je DC odpojovač ve vypnutém stavu.
Pro zkrácení cest vodičů pod napětím na minimum doporučuje E-T-A instalovat DC odpojovače (s dálkovým ovládáním a/nebo podpětovým vypínáním) do venkovního chráněného rozvaděče nebo co nejblíže k zaústění DC vedení v budově. Řešení umožňuje bezpečně odpojovat a deenergetizovat DC rozvody v objektu. Veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem při požáru, technické závadě či povodni jsou minimalizována nebo úplně odstraněna .
Zejména s ohledem na protipožární ochranu a z ní plynoucí předpisy, vznikly kombinací stejnosměrného odpojovače s přídavnými funkcemi, užitečné požární odpojovače, umožňující jednak podpůrná opatření při hašení požáru, tak i preventivní protipožární ochranu díky neustálé kontrole FVE.
Na rozdíl od ryze dálkově ovládané verze PVREM-… umožňuje požární odpojovač typu PVSEC-… odpojení FVE automaticky při vypnutí napájení budovy, nebo ručně např. stiskem nouzového vypínače či požárního hlásiče. Také přerušení ovládacích rozvodů způsobí odpojení DC vodičů. Po nežádoucím výpadku dodávky elektrické energie dojde následně k automatickému resetu odpojovače, čímž je zaručen bezproblémový provoz FVE.
Ještě hlouběji se v oblasti pasivních protipožárních bezpečnostních prvků dostávají produkty s integrovaným detektorem oblouku typu …-AF1. Tato technologie, vyhovující zvyšujícím se bezpečnostním požadavkům, odpojí FVE ještě před tím, než by stejnosměrný oblouk mohl způsobit  škody.
Více informací o celém sortimentu značky E-T-A získáte u autorizovaného distributora, firmy Vienna-Components-Trading, s. r. o.  -  www.vicomtrade.cz

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 5 =
Odoslanie formulára