SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Fotovoltaika na školách na južnom Slovensku

V lete minulého roku sa na južnom Slovensku dokončil zaujímavý projekt výstavby slnečných elektrární na strechách štrnástich obecných objektov, prevažne škôl. Iniciátorom a investorom bola firma NoviSol. Požiadali sme preto jedného z konateľov spoločnosti, Ing. Štefančíka o viac podrobností.

Prvotná myšlienka na realizáciu takéhoto projektu ma napadla niekedy na začiatku roku 2010 v súvislosti so počiatkom štátnej podpory rozvoja fotovoltaiky na Slovensku. Fotovoltaiku som vnímal ako ideálny zdroj čistej energie pre aplikáciu na budovách. Je snáď jediným v súčasnosti dostupným zdrojom, ktorý pri výrobe energie neprodukuje splodiny alebo hluk a jej aplikácia tak nie je zásahom do existujúceho prostredia a úplne minimálnym zásahom do vzhľadu budovy. Napadla ma myšlienka využiť v spolupráci s obcami uvedených výhod. Veď na slovenskú je veľa verejných budov, ktorých strechy sú výborne vhodné pre inštaláciu fotovoltaiky, ale sú zároveň v zlom stave a hodila by sa im rekonštrukcia. Na ktorú tieto inštitúcie nemajú zdroje, alebo je horko ťažko hľadajú.

Myšlienku obojstranne výhodnej spolupráce s obcami, kedy na obecnej budove bezplatne zrekonštruujeme strechu a obec nám umožní na nej zrealizovať a minimálne 15 rokov prevádzkovať slnečnú elektráreň, som ďalej so svojim tímom rozvíjal. V apríli 2010 sme oslovili prvé vytipované obce s prezentáciou a začali spracovávať analýzy dostupných striech pre inštaláciu. Stretli sme sa s až prekvapivo pozitívnou odozvou, keď z takmer šesťdesiatich oslovených obcí len dve alebo tri odmietli. Po úvodných rokovaniach so starostami obcí sme už s rozvinutým analýzami prezentovali projekt pred obecnými zastupiteľstvami. Celá táto fáza trvala do konca roka 2010.

Podpísaním rámcových zmlúv s prvými obcami na konci roku 2010 bol začiatok druhej fázy a to vybavovania potrebnej administratívy, teda príslušných žiadostí a povolení. Tu sme sa stretli bohužiaľ s veľkou byrokraciou na ZSE, kde tento úrad v niekoľkých prípadoch postupoval v priamom rozpore s Prevádzkovým predpisom ÚRSO a vybavenie povolení trvalo až 10 mesiacov. Ďalšie komplikácie nastali v prípade rokovania na Stavebných úradoch, kedy sme sa stretli s neznalosťou úradníkov, či už išlo o technológiu fotovoltaiky, ale aj o nejednotou procesných postupov. Z toho vyplynulo veľa ďalšej administratívnej práce pre náš tím ako vybavovanie na hygiene, životnom prostredí čí technickej inšpekcii. Rok 2011 bol tak oproti pôvodným predpokladom v znamení administratívnych a projekčných prác, vybavovaniu zmlúv o pripojení, Stavebných povolení.

V medzičase sa v mnohých ohľadoch bohužiaľ menil aj pohľad verejnosti na fotovoltaiku, kedy jej meno poškodila masívna výstavba veľkých elektrární na poliach. Slovo fotovoltaika tak dostala negatívny nádych, čo priebehu projektu určite nepomohlo.


Na začiatku roka 2012 sme uskutočnili výber dodávateľa fotovoltaickej technológie. Tento tender vyhrala firma SUNLUX z Brna s ponukou technológie nemeckej Conergy. V apríli sme potom začali inštalovať elektrárne na prvé zrekonštruované strechy. Počas prázdnin sme dokončili poslednú z dvanástich elektrární s celkovým výkonom cez 600kW.

Projekt sa u obcí stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou. Je preto škoda, že najmä vďaka administratívnym komplikáciám a zložitosti nastavenia celého procesu schvaľovania fotovoltaických elektrární sa podarilo zrealizovať len malú časť z pôvodne uvažovaných približne 1,5 MW. Taká bola pôvodná veľkosť projektu uvažovaná na základe záujmu jednotlivých obcí. Napriek tomu máme radosť, že aspoň oných 12 elektrární môže do siete dodávať čistú energiu a že sú aplikované vo väčšine na budovách slúžiacich k vzdelávaniu. Tak s nimi môže prísť do styku mladá generácia, ktorá ich môže chápať ako samozrejmú a bežnú súčasť budov.

Text a foto: Radoslav Štefančík, Martin Šťastný

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 7 =
Odoslanie formulára