SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

SolarTechnika 1/2014

 1 2 3 > 

Solárne ostrovné off-grid systémy

SolarTechnika 1/2014

Pod týmto pojmom rozumieme autonómne riešenia, ktoré plnohodnotne nahradia elektrickú sieť. Solárne systémy sú dnes azda jedinou racionálnou cestou pre horské alebo záhradné chatky, domy, terasy, monitorovacie stanice, farmárov a ľudí, ktorí jednoducho žijú mimo sieť.

Viac informácií

Solárne osvetlenie s LED svietidlom v ostrovnom zapojení

SolarTechnika 1/2014

Solárne osvetlenie je ekologický zdroj svetla, ktorý na svietenie využíva len slnečnú energiu. Počas dňa ukladá elektrickú energiu vyrobenú fotovoltickým panelom do batérie, a v noci ju využíva na svietenie.

Viac informácií

Ekologická likvidace solárních panelů

SolarTechnika 1/2014

Další daň solárníkům anebo boj na ochranu životního prostředí?

O solárním byznysu v České republice toho bylo napsáno za poslední roky více než dost. Vše začalo rokem 2007. Tehdy docházelo k exponenciálnímu nárůstu počtu fotovoltaických elektráren, udělených licencí a tím pádem instalovaného výkonu, viz. obrázek (zdroj ERU).

Viac informácií

Efektívne a rozumné riešenie osvetlenia solárnymi lampami

SolarTechnika 1/2014

S rozvojom využívania solárnej energie sa stále viac dostávajú do pozornosti konkrétne aplikácie využívajúce solárnu energiu. Široké využitie si nachádza solárne osvetlenie.

Viac informácií