SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Ako využiť fotovoltaické zariadenia v prospech obce

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny - fotovoltaické inštalácie ponúkajú pre mestá a obce rôzne možnosti využitia zvyšujúce úspory energie. Celkové zníženie prevádzkových nákladov obce na energie možno dosiahnuť najmä vhodným pripojením fotovoltaických zariadení na už jestvujúce budovy občianskej vybavenosti akými sú školy, administratívne budovy, domovy sociálnych služieb, športové a rekreačné objekty, či využitím fotovoltaiky v systéme verejného osvetlenia.

 

Vhodne navrhnutá fotovoltaická inštalácia umožňuje využiť 100 percent vyrobenej elektriny, čo prinesie úsporu v nákladoch na energie v nasledujúcich 30 rokoch prevádzky. Jednorázová investícia teda môže znížiť prevádzkové náklady obce na nasledujúce obdobia!

 Kde má fotovoltaika v obci využitie?
Najlepšie výsledky možno dosiahnuť pri inštaláciach fotovoltaických zariadení na budovy s hlavnou prevádzkou počas dňa, čo umožní, aby sa vyrobená elektrická energia spotrebovala v budove priamo v čase, keď ju fotovoltaický systém vyrába zo slnka. Výhodou je, že v tomto prípade nie sú potrebné akumulátory na ukladanie elektrickej energie. Vyrobená elektrina sa okamžite dodáva do rozvodov v budove a spotrebuje sa na požadované prevádzkové činnosti podľa účelu objektu, na osvetlenie, napájanie počítačov či inej kancelárskej techniky, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, na vykurovanie, chladenie - klimatizáciu, prevádzku kuchynských zariadení, práčovne a ostatné spotrebiče. V praxi to teda znamená, že fotovoltaický systém dodáva elektrinu na prevádzku budovy počas dňa, keď je jej potreba i cena zvyčajne najvyššia. Elektrina zo siete sa potom odoberá najmä v noci alebo v čase, keď ju fotovoltaický systém neprodukuje v dostatočnom množstve.
Hoci sa fotovoltaický zdroj často vníma len ako doplnkový, pri správnom návrhu systému, môžu byť úspory výrazné. Veď napríklad zariadenie s inštalovaným výkonom 10 kW, vyrobí za rok v našich podmienkach minimálne 10 000 kWh elektrickej energie, čo je často viac, ako celoročná spotreba elektriny menšieho obecného úradu.
Dôležitým faktorom pri návrhu fotovoltaického zariadenia je veľkosť inštalácie so zohľadnením skutočnej spotreby, orientácia panelov čo najbližšie k juhu,  optimálny sklon 25° až 30° a tiež inštalovanie programovateľných zariadení na reguláciu, ktoré optimalizujú využitie vyrobenej elektriny v jednotlivých spotrebičoch v čase prebytkov. 
Vhodné na využitie fotovoltaických zariadení sú aj objekty alebo plochy, kde nie sú dostupné elektrické siete, alebo sú zatiaľ nevybudované, prípadne ich vybudovanie  by bolo finančne neefektívne. Takéto zdroje so záložným systémom „off grid" umožnia prevádzku bez potreby budovania elektrickej siete. Jednou z možností takéhoto využitia môže byť aj nezávislé verejné osvetlenie s fotovolatickým zdrojom, batériou a LED svietidlom.

Nezávislé osvetlenie s fotovoltaickým zdrojom a LED svietidlom


Nezávislé verejné osvetlenie spĺňajúce ISO a STN normy na báze solárneho zdroja (fotovoltaický panel) s LED osvetlením je osadené na betónovom základe s armatúrou pre ukotvenie nosného stĺpa. Na stĺpe môžu byť umiestnené jeden alebo dva LED svetelné zdroje s výkonom od 20W do 60W,  podľa svetelných požiadaviek na prevádzku, s výškou stĺpu a svietidla od 4 do 6 metrov.
Osvetlenie je napájané z akumulátorov, pre ktoré zabezpečuje energiu fotovoltaický panel s výkonom zodpovedajúcim nárokom svetelného zdroja.
Nezávislé verejné osvetlenie je ideálne riešenie pre samosprávy, na osvetlenie obytných,  priemyselných, športových, rekreačných oddychových plôch, parkovísk a ihrísk, pre trvalé aj dočasné inštalácie, aj ako prenosné - mobilné osvetlenie.

 


Nie je závislé na elektrickej sieti, možno ho využiť aj ako doplnkové osvetlenie na miestach, kde existujúca sieť nepostačuje,  alebo nie je možné či efektívne  jej vybudovanie.

 


Text a foto: Solar Time, s.r.o.

office@solartime.sk

www.solartime.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 2 =
Odoslanie formulára