SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Hybridní elektrárny

Pod pojmem hybridní elektrárna si můžeme představit více možností. Obecně je to elektrárna využívající kombinace více zdrojů energie. Může to být například fotovoltaická elektrárna doplněná o větrnou nebo vodní elektrárnu. Může to však být jen fotovoltaická elektrárna vybavená ukládáním energie a následným využívání této energie v době, kdy slunce nedodává dostatek světla.

 


Řešení ukládání energie se zabývají všichni velcí výrobci invertorů, kde invertor je  zařízení, které přímo odebírá energii z fotovoltaických modulů a přeměňuje ji na použitelné napětí. To bývá převážně 230V ve střídavé síti.
Německá firma SMA již začíná nabízet měniče SB 3600 TLSE a SB 5000 TLSE s integrovanou Lithiovou baterií 2 kWh, které po doplnění o elektroměr a manager kontrolují tok energie z domu a do domu a určují tak, zda se energie bude ukládat nebo brát z baterie. Pevná velikost baterie je však limitující a systém je určen na vykrývání špiček odběrů  a případnou malou zálohu energie ve večerních hodinách. Zároveň však SMA nabízí nadstavbu k již existujícím FVE pro rozšíření na hybridní provoz pomocí měničů SI 6.0H a SI 8.0H.

Zdroj: Nedap


Pro větší kapacitu baterií a tím i delší dodávku z vlastních zdrojů nabízí holandská firma Nedap invertory Powerrouter velikosti  3, 3.7 a 5 kW. Baterie si lze zvolit a to nejen dle velikosti kapacity, ale i dle technologie. Můžete volit mezi olověnými, gelovými  nebo lithiovými akumulátory. Lithiové baterie mají výhodu, že jejich kapacita je Vám plně k dispozici, kdežto olověné baterie se doporučuje používat jen na 50 %, aby se zachovala jejich životnost. I tak však Lithiová baterie nabízí dvojnásobnou životnost. Tato technologie je však podstatně dražší na počáteční investici. Nejznámějším lídrem ve výrobě olověných baterií je firma Hoppecke a pro Lithiové baterie je to firma Sony. Kapacita baterií u systému Nedap se tak běžně pohybuje od 4.4 do 18 kWh.

 


Pokud potřebujete zálohovat všechny tři fáze, tak je nejvýhodnější použít řešení od německé firmy Kostal. Nabízejí měnič  Piko BA, který je pro výkon 4 -10 kW. Kapacita olověných baterií je však pevně zvolena na 15 kWh.

 


Proč volit hybridní elektrárnu?
V Čechách není letos žádná podpora na výstavbu nebo na výkupní cenu elektřiny. Na Slovensku je pro malé FVE umožněno čerpání dotací na výstavbu. V obou případech je pak jediným příjmem úspora oproti nákupu energie. Běžný rodinný dům spotřebuje  jen 20 % energie, kterou sám vyprodukuje, protože výroba probíhá hlavně přes den, kdežto spotřeba se zvyšuje při příchodu obyvatel domů až večer. Pokud se obyvatelé domu naučí lépe zužitkovat svou energii, dostanou se až na 30 %. To je však výrazně méně než při ukládání energie do baterií při hybridním řešení. Zde se dá zužitkovat skoro veškerá vyrobená energie.
Hodnota investice do hybridní FVE se navýší zhruba na dvojnásobek ceny klasické FVE, ale příjem z úspory bude 3 - 4 násobný. Návratnost investice tak bude o ⅓ nebo až o ½ kratší než  u klasické FVE.

 


Frankensolar CZ s. r. o.

info@frankensolar.cz

www.frankensolar.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 2 =
Odoslanie formulára