SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

SolarTechnika 1/2014

 < 1 2 3

Ochrana FVE voči prepätiu na rodinných domoch

SolarTechnika 1/2014

S pribúdajúcim využitím fotovoltických systémov v rôznych praktických aplikáciách, počnúc mohutnou výrobou elektrickej energie na zelených lúkach a jej distribúciou do rozvodných sietí a končiac napájaním radarov na meranie rýchlosti v obciach, sa zvyšuje aj počet malých FVE na rodinných domoch, čo v neposlednej rade podporuje aj štát pripravovanými dotáciami.

Viac informácií

Systémy pro maximální využití solární enegie

SolarTechnika 1/2014

Navazuji tímto na svůj předchozí příspěvek ohledně možností využití solární fotovoltaické energie, způsobu účtování a systému pro maximalizaci využití vlastní vyrobené elektřiny.

Viac informácií

Ako využiť fotovoltaické zariadenia v prospech obce

SolarTechnika 1/2014

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny - fotovoltaické inštalácie ponúkajú pre mestá a obce rôzne možnosti využitia zvyšujúce úspory energie. Celkové zníženie prevádzkových nákladov obce na energie možno dosiahnuť najmä vhodným pripojením fotovoltaických zariadení na už jestvujúce budovy občianskej vybavenosti akými sú školy, administratívne budovy, domovy sociálnych služieb, športové a rekreačné objekty, či využitím fotovoltaiky v systéme verejného osvetlenia.

Viac informácií

Tri nové FLIR T&M produkty

SolarTechnika 1/2014

FLIR VP52 NCV detektor napätia s integrovaným svetlom

FLIR MR77 - univerzálny merač vlhkosti

FLIR VS70 - inšpekčná kamera

Viac informácií

Späť