SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Na obnovitelné zdroje nemusíme jen doplácet

V pravidelných periodách se v médiích objevují články o zdražování elektrické energie. Často jsou tyto články pouhou kopií tiskových zpráv regulačního úřadu či alternativních obchodníků s energií. Dozvídáme se, že ročně roste cena elektřiny í o další procenta, pisatelé to přepočítávají na tisícikoruny z domácích rozpočtů navíc a čtenáři pouze roste krevní tlak. Růst cen se svádí z velké části na obnovitelné zdroje. Málokterý novinář si už však udělá čas, aby vysvětlil, jak v současné době na obnovitelné zdroje nejen přispívat, ale také z nich získat konkrétní přínos.Právě ozpůsobu, jak do obnovitelných zdrojů efektivně investovat, je tento článek. Na detaily a aktuální stav se ptáme odborníků z firmy NWT a.s., která se obnovitelnými zdroji energie zabývá již šestý rok.


Historie obnovitelných zdrojů
Historie využití „všudypřítomné" energie provází člověka po celou dobu jeho existence na Zemi.Tepelnou energii dává oheň, energii z vody lidé využívali pro ulehčení mechanické práce, vítr byl využíván pro mletí obilovin atd. Sluneční energie si lidstvo začalo podstatně všímat v 50. letech minulého století, kdy začal věk polovodičů. Tehdy vyšel z Bell Laboratoriesv USA první použitelný křemíkový fotočlánek. Tím byl položen základ pro využití sluneční energie, tak ho známe dnes - ve fotovoltaických elektrárnách.
Obnovitelné zdroje zažívají v posledních desetiletích renesanci - již v moderním hávu. Důvodů je mnoho.Jako nejsilnější je uváděno hledání alternativ k „tradičním" zdrojům výroby elektrické energie v tepelných a jaderných elektrárnách. Přestože jsme technologicky mnohem dál, než když se začínalo s prvním využitím větru, vody nebo právě Slunce, stále ještě potřebovaly obnovitelné zdroje určitou dotaci, která by umožnila jejich masovější rozšíření. V mnoha zemích na světě proto byly zavedeny zákony, které podporovaly obnovitelné zdroje za pomoci finančních garancí po dobu životnosti daného zdroje. Návratnost investice tak byla zajištěna zákonem. Druhotný efekt byl ve snížení pořizovacích nákladů - právě díky rychlému rozšíření technologie mezi velké množství zákazníků.

 

 

Aktuální stav fotovoltaiky
V současné době je v ČR v provozu více než 23 000 fotovoltaických elektráren. Z tohoto počtu je drtivá většina zapojena v režimu vlastní spotřeby rodinného domu, firmy nebo továrny a není tak „klasickou" FVE, která nám bije do očí nejvíc - umístěná na poli a o výkonu větším, než je 1 MW. Velkých FVE je v ČR jen cca 550 (tedy ani ne 2,5 % celkového počtu). Většina těchto projektů byla připojena v roce 2009 a 2010. Rok 2012 a rok letošní jsou pak ve znamení stavby malých FVE do 30 kWp (cca 120 panelů) na rodinných domech a na firemních budovách, právě s režimem vlastní spotřeby. „V loňském roce jsme právě takových elektráren postavili několik set a podobný zájem evidujeme i v roce letošním. Pro investory je to způsob, jak ušetřit na spotřebě energie", řekl David Vítek, generální ředitel NWT a.s. V podstatě stejná situace je i na Slovensku.


V posledních letech také výrazně klesla podpora pro nově připojené zdroje. Zatímco v roce 2011 činilavýkupní cena pro nové FVE cca 0,43 € na každou vyrobenou kWh, tak do konce letošního roku činí tento příspěvek již „jen"0,119 €.Současně s poklesem podpory se také snížily ceny technologií. Proto i přes výrazný pokles podpory zůstává fotovoltaika do konce roku 2013 nadále zajímavou investiční příležitostí. Konkrétní příklady a výpočty návratnosti jsou uvedeny na druhé straně (viz tabulka č. 1).


„Konečně je fotovoltaika tím, čím od začátku měla být - ne dokonalou investiční příležitostí, kdy se vložené peníze během 20ti let vrátí čtyřnásobně, ale nástrojem pro úsporu. Je tak žádoucí, aby investor maximum energie spotřeboval okamžitě, v objektu", uvádí Jakub Mráček, ředitel divize Energo firmy NWT. Tím se naplňuje i myšlenka, která rozšířila fotovoltaiku na střechy například v Německu - pokud si vyrobím elektřinu přímo v místě spotřeby, šetřím tak přenosovou síť a snižuji náklady na výrobu a distribuci elektrické energie. Vždyť jen transport elektřiny z velkých elektráren, často na vzdálenost stovek kilometrů, znamená ztráty překračující 10 %!
K aktuálnímu stavu ještě jedna klíčová poznámka pro případné investory, kteří chtějí fotovoltaickou elektrárnu použít na snížení spotřeby v rodinném domu nebo firmě - výkupní ceny ve výši 0,119 € platí jen pro zdroje připojené do konce roku 2013. Zároveň platí omezení ve velikosti elektrárny - je možné postavit maximálně jednu elektrárnu o výkonu 100 kWp na jedné budově zapsané v katastru nemovitostí. „Vzhledem i ke komplikovanému procesu připojení tedy není čas se dlouze rozhodovat (viz rámeček „proces připojení v SR"). V každém případě je potřeba počítat na výstavbu elektrárny včetně připojení nejméně osm týdnů", uvádí Jakub Mráček.

 

Konkrétní využití
Možností, jak využít vyrobenou energii je již v současné době mnoho a další možnosti čekají jen na nižší cenu technologie. Klíčové je dimenzovat elektrárnu tak, aby byla teoreticky schopna pokrýt velkou část spotřebované energie v objektu během celého roku. Naopak, nemá příliš smysl stavět elektrárnu o vysokém výkonu, která vyrobí za rok např. 20 000 kWh na objekt, kde je roční spotřeba 2 000 kWh. Konkrétní návrh fotovoltaické elektrárny může odborník provést na základě faktury za elektřinu a základních údajů o objektu a průběhu spotřeby elektrické energie. „V případě zákazníků, kteří nemají s obnovitelnými zdroji žádné zkušenosti, jsme k dispozici od začátku projektu - tedy zhodnocení investice - až po první fakturu za vyrobenou energii. Dodávka je na klíč, investora protáhneme všemi úskalími české byrokracie", uvádí David Vítek.
„Dá se říci, že domácnost, která topí elektřinou a má spotřebu kolem 20 000 kWh ročně, přispívá na distribuci energie a regulované položky (OZE) částkou nejméně 2 000 €. U firem se spotřebou stovek tisíc kWh měsíčně je to částka v řádu desetitisíců eur. Proč část těchto peněz zcela neušetřit? Mnozí naši zákazníci byli příjemně překvapeni, že kromě samotných výkupních cen, které jim chodí na bankovní účet, se jim ještě výrazně snížila spotřeba energie", argumentuje Jakub Mráček. Konkrétní modely najdete v tabulce „Ekonomika FVE v roce 2013".
Další oblastí, o které se v případě úvahy o fotovoltaice vyplatí přemýšlet, je akumulace přebytečné energie. Nejjednodušší a dostupná akumulace je do vody - investice do většího bojleru nebo akumulační nádoby není tak vysoká a existují velmi zajímavé produkty za pár stokorun, které dokáží přebytečnou energii přesměrovat do právě takové akumulace. Do budoucna pak bude každý provozovatel malé fotovoltaiky na rodinném domě nebo firmě přemýšlet o akumulaci do baterií. Technologie, která umožní vložit zařízení „vše v jednom" (regulátor, nabíječka, střídač, baterie) do elektroinstalace domu a přebytky ukládat do baterií, jsou již na trhu. Zatím za velmi vysoké ceny. Hranice návratnosti je pak zároveň hranicí životnosti - ekonomický smysl tato zařízení zatím nemají. Je to však otázka několika málo let, kdy budou ceny příznivější. Ostatně, panely o výkonu 250 W, které dnes stojí 4 000 Kč, stály nedávno více než15 000 Kč.

 

Poslední šance pro investici s návratností do deseti let
Chcete dlouhodobě snižovat náklady na energii a zároveň bezpečně zhodnotit vaše volné finanční prostředky? Faktem zůstává, že v blízké budoucnosti bude veškerá nová podpora pro fotovoltaiku zastavena. Od roku 2014 se budou moci na Slovensku stavět elektrárny „pouze" o velikosti 30 kWp, na které bude možno čerpat sníženou sazbu výkupních cen. V každém případě platí to, že pokud má investor volné finanční prostředky (například ve skončeném stavebním spoření), je FVE jedna z nejlepších možností, kam peníze pro další zhodnocení uložit.
Text a foto: NWT

 

Späť