SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Keď panely a invertory zákazníkom nestačia...

VONSCH ponúka slovenské komplexné riešenia pre fotovoltiku

Keď sme koncom minulého roka uverejnili článok „Slovenský „zelený" invertor  pre strešné aplikácie ...", netušili sme aký rozruch spôsobí. Pribúdali komentáre, ohlasovali sa záujemcovia z domova i zo zahraničia. Nadväzujúce školenia pre partnerov vyvolávali vlny záujmu. Z týchto užitočných stretnutí s partnermi i zákazníkmi vzišli požiadavky na nové a nové riešenia a tak sa rodina fotovoltických produktov VONSCH rozrástla a stále rozrastá o nové výrobky, zaujímavé príslušenstvá, novinky  v monitoringu či úplne nové aplikačné riešenia. A dnes vieme s istotou povedať, že tých „náročných" ale zároveň aj najatraktívnejších riešení je drvivá väčšina.

Pretože veľa užívateľov sa už „popálilo" kúpou „zaručených" riešení, museli sme ich odskúšať na vlastnej koži aj my. Hoci sme do svojich riešení chceli aplikovať solárne nabíjačky  dostupné na našom trhu, našim  nárokom a potrebám nevyhovovala ani jedna... a tak výskumno-vývojový tím VONSCH dostal novú úlohu, navrhnúť a vyrobiť spoľahlivú nabíjačku, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou, ktorá by zapadala do nášho modulárneho riešenia, a ako inak - s komfortným ovládaním.

Najmenšou nevýhodou „cudzích" nabíjačiek boli úplne odlišné mechanické koncepcie, kde jednoducho „kocky" nezapadali ani dizajnom, ani spôsobom montáže či pripojenia do nášho „lega". Ďalším problémom zistením pri nasadzovaní boli ich nízke komunikačné rýchlosti, oneskorujúce reakciu systému, a taktiež pomalé reakcie vlastných regulátorov na zmeny osvitu a záťaže. Obvykle využívané sériovo-paralelné radenie fotovoltických panelov v niektorých prípadoch (najmä na výkony panelov nad 2 000 W) komplikovalo a tým aj predražovalo inštaláciu z viacerých dôvodov, napríklad nutnosti použitia hrubších, teda aj drahších káblov, spojok a ďalších komponentov.

Pripojenie sa teda zásadne odlišovalo od spôsobu inštalácie panelov už nami skôr vyvinutého invertora (striedača) FOTO CONTROL 230/375 DC, kde sa potrebný počet panelov jednoducho spojil do série a následne pripojil do invertora. Tento jednoduchý spôsob pripojenia bol našimi zákazníkmi vždy vysoko oceňovaný, pričom prejavovali jednoznačný záujem aj o spoľahlivý solárny regulátor nabíjania s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou, zapadajúci do nášho modulárneho riešenia s jednoduchým a osvedčeným spôsobom zapojenia. Záujem pretrvával aj za cenu neskoršieho termínu dostupnosti nabíjačky VONSCH, zákazníci boli jednoducho ochotní počkať na produkt, ktorý by žiadnym spôsobom nepredstavoval obmedzenie ani v zložitých hybridných systémoch. Na základe týchto skutočností padlo rozhodnutie pre vývoj vlastnej solárnej sériovej nabíjačky a náš inžiniersky tím tak doplnil náš modulárny systém pre fotovoltiku o poslednú chýbajúcu „kocku stavebnice" v podobe FOTO CHARGER DC 48. V extrémne krátkom čase boli zúročené výsledky vlastného výskumu a dlhoročné skúsenosti s obdobnými systémami. Riešenie prináša viacero výhod: od úspor času a nákladov pri inštalácii panelov, cez jednotný jednoduchý spôsob montáže, po podstatné zlepšenie kvality regulácie a užívateľského komfortu, prameniaceho z použitia komfortného systému ovládania, ktorý je štandardom u všetkých riešení VONSCH, nielen tých pre fotovoltiku. Nový prírastok do rodiny fotovoltických produktov VONSCH - nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 je na svete a s hrdosťou Vám ju chceme predstaviť.


Nabíjačka VONSCH - FOTO CHARGER DC 48

Solárna MPPT nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 využívajednosmerné elektrické napätie generované na svorkách fotovoltického panelu na  spoľahlivé účinné nabíjanie batérií s nominálnym napätím 48 V. Nabíjačka je napájaná priamo z DC napätia fotovoltických panelov zapojených v sérii do jedného stringu. Pri vyšších výkonoch zaradených panelov a ich optimálnom rozdelení je možná integrácia viacerých kusov zariadenia FOTO CHARGER DC 48 pre nabíjanie batérie. V prípade dlhodobého nedostatku slnečného svitu, alebo poklese napätia akumulátora pod dovolenú hodnotu je možné pripojením usmerňovacieho modulu UM-01AC k nabíjačke FOTO CHARGER DC 48 nabíjať batériu priamo zo siete. Spoľahlivé a účinné nabíjanie batérie je zabezpečené trojstupňovou nabíjacou charakteristikou. Oceňovanou výhodou FOTO CHARGER DC 48 je nízka hlučnosť, vysoká účinnosť a možnosť integrovania nových perspektívnych funkcií. Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 umožňuje komunikáciu pre pripojenie s riadiacim systémom cez rozhranie RS485, ako komunikačný protokol je použitý MODBUS RTU. Samozrejmosťou je pripojenie modulu RM-WEB pre vizualizáciu na webovej stránke.Hlavné výhody použitia FOTO CHARGER DC 48:

  • vysoká účinnosť 95 % je dosiahnutá vďaka použitiu najmodernejších spínacích prvkov SiC FET a eliminovaniu vlastnej spotreby na minimum
  • 3-stupňové automatické nabíjanie batérie, s možnosťou vyrovnávacieho režimu
  • rýchle a efektívne sledovanie bodu maximálneho výkonu (MPPT)
  • zabudovaný vypínač pre odpojenie riadiacej elektroniky
  • jednoduché paralelné zapojenie nabíjačiek pre zvýšenie nabíjacieho výkonu
  • splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek a požiadavky EMC
  • možnosť doplniť usmerňovací modul UM-01AC a tým nabíjať batériu z distribučnej siete
  • redukcia výkonu so zvyšujúcou sa teplotou elektroniky - zabránenie prehrievania nabíjačky
  • zabudované istenie DC vstupnej strany
  • možnosť predĺženia štandardnej zárukyZaujímavé aplikačné možnosti nabíjačky FOTO CHARGER DC 48

Hybridné fotovoltické systémy

Energetická a ekonomická nezávislosť sa stáva v posledných rokoch témou číslo jeden. Pri neustále stúpajúcich cenách energií je prinajmenšom strategické a múdre mať vlastný "zelený zdroj" elektrickej energie. Jednou z možností ako sa k energetickej nezávislosti priblížiť sú hybridné fotovoltické elektrárne alebo ostrovné solárne systémy. Preto spoločnosť VONSCH vyvinula nové produkty pre vytvorenie komplexných a efektívnych fotovoltických systémov.


Hybridná fotovoltická elektráreň zabezpečí úsporu financií za elektrickú energiu a pri výpadku elektrickej energie vo verejnej sieti zabezpečí dodávku elektrickej energie v režime off-grid pre vybrané zálohované spotrebiče bez povšimnutia výpadku. V praxi prevádzka hybridnej elektrárne vypadá tak, že vyrobená energia pokrýva vlastnú spotrebu domu, prípadne ak je to povolené, prebytok energie dodáva do siete. Ak vyrobená energia nestačí na pokrytie spotreby, rozdiel energie sa odoberá zo siete.

Základ hybridného režimu je realizovaný pripojením invertoru na sieť (on-grid). Regulácia vyrobeného výkonu do siete (prípadne zaručenie nulovej výroby do siete) je zabezpečená pomocou rozširovacieho modulu pre meranie napätia a prúdu - RM GRID MONITOR. Fyzicky sa modul RM GRID MONITOR inštaluje do domového rozvádzača. Podľa informácie o výkone a smere toku energie, získanej z merania napätia a prúdu, je možné veľmi efektívne regulovať výkon striedača. Ako zdroj energie pre invertor slúži 48 V batéria. Pomocou modulu RM GRID MONITOR je zároveň možné pri prebytku energie túto energiu „nasmerovať" do vybraných spotrebičov (bojler, klimatizácia, čerpadlo) jednoduchým zopnutím spínača. V blízkej budúcnosti ale plánujeme predstaviť zariadenie na spojité presmerovanie nadbytočného výkonu napr. do špirály bojlera.

Parametre distribučnej siete a jej medzné hodnoty pre nadfrekvenciu, podfrekvenciu, podpätie, prepätie sú neustále monitorované pomocou externého certifikovaného kontrolného napäťového a frekvenčného monitorovacieho relé. V prípade poruchy siete sú invertory ihneď silovo odpojené od distribučnej siete pomocou stýkača v hlavnom rozpojovacom mieste. Vybrané spotrebiče v dome majú spoľahlivé napájanie aj pri výpadku siete, kedy striedač generuje energiu v režime off-grid pri podmienke nabitého akumulátora. Akumulátor môže byť dobíjaný z fotovoltických panelov pomocou solárnej nabíjačky FOTO CHARGER DC 48. V prípade 3-fázového systému sa striedače v režime off-grid synchronizujú pomocou rozširovacieho modulu  RM SYNC. Pri obnovení siete sa striedač pomocou merania z RM GRID MONITORu na túto sieť nafázuje a opäť bezvýpadkovo prepne.

Problematika hybridných systémov je technicky náročná, preto Vám radi  poskytneme osobnú konzultáciu, či riešenie šité na mieru.

Ostrovné (off-grid) systémy

Ostrovné fotovoltické systémy sa väčšinou inštalujú na chatách alebo na odľahlých oblastiach, kde nie je elektrická prípojka, alebo je neekonomické jej vybudovanie. Energia v tomto systéme je zálohovaná v akumulátoroch energie. Batérie môžu byť nabíjané pomocou solárnej nabíjačky FOTO CHARGER DC 48. Striedače pri nabitom akumulátore generujú energiu pre spotrebiče. Toto riešenie ponúka absolútnu samostatnosť a nezávislosť, bez nepríjemného zvuku a splodín benzínových elektrocentrál.Všetky naše fotovoltické systémy môže užívateľ monitorovať pomocou nášho modulu RM-WEB.

Rozširovací modul RM-WEB sa pripája k invertorom FOTO CONTROL 1f a solárnej nabíjačke FOTO CHARGER a zabezpečuje vizualizáciu údajov cez www stránku v lokálnej sieti. Webová stránka je kompatibilná s najpoužívanejšími prehliadačmi. Stránku je možné zobraziť aj na mobilných zariadeniach. Pomocou ďalších komponentov vieme ponúknuť komfortný monitoring elektrárne so štatistikou a archívom výroby.

Slnečná "energia budúcnosti" je bezpečná, čistá a  okrem vyšších vstupných nákladov nič nestojí. Aj keby len pre dobrý pocit, nezávislosť, či ekologické cítenie. Už sa nechceme zmieňovať o legislatíve, ktorá by mohla pomôcť záujemcom, ale zatiaľ sa môže diametrálne zmeniť od napísania článku po jeho uverejnenie.  Technický pokrok v riešeniach,  zvyšovanie účinnosti panelov, možnosť skladovania energie a dostupnosť týchto, zatiaľ drahších riešení,  určite v blízkej budúcnosti priblíži alternatívne zdroje aj u nás na úroveň, na ktorú sme zvyknutí pri návšteve Rakúska či Nemecka.

Ďakujeme aj touto cestou našim doterajším partnerom, nakoľko bez ich pomoci, skúseností a osobného prínosu pri nasadzovaní prvých náročných aplikácií by sme takúto náročnú vývojovú úlohu nezvládli v takom krátkom čase. Učíme sa, chybujeme, ale rastieme!

O ďalších výhodách a aplikačných možnostiach sa informujte u výrobcu VONSCH s.r.o. Brezno. Prospekty, technické údaje, schémy a množstvo dobrých rád nájdete aj na vynovenej sekcii riešenia fotovoltiky na  www.VONSCH.sk. Pre rýchly prehľad stačí kliknúť na žltú ikonu fotovoltiky, kde záujemca nájde osvedčené a doporučené schémy zapojenia,  výhody aj nevýhody jednotlivých systémov.  A samozrejme radi Vás privítame na najbližších školeniach pre partnerov. Pre viac informácií o našich novinkách, nielen z oblasti fotovoltiky, nás možete sledovať okrem hlavnej stránky vonsch.sk aj na sociálnych sieťach ako Facebook, Google+  a LinkedIn.


VONSCH, s. r. o.

Budovateľská 13

SK 977 03 Brezno

Tel.: 00421 48 612 2944

vonsch@vonsch.sk

www.vonsch.sk


Predošlé články:

Slovenský „zelený“ invertor pre strešné aplikácie

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 9 =
Odoslanie formulára