SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

SolarTechnika 4/2012

 1 2 > 

Solárny panel v kryte čítačky

SolarTechnika 4/2012

Využitie slnečnej energie na napájanie drobných elektrických spotrebičov má obrovský a zatiaľ iba iba málo využívaný potenciál. Pokiaľ fotovoltické panely zabudované v mobilných telefónoch nemajú zatiaľ priliš prevratné parametre, (hlavne čo sa týka výkonu), v prípade solárneho krytu pre čítačku s názvom SolarKindle to však neplatí.

Viac informácií

Organické solárne články so zvýšenou účinnosťou

SolarTechnika 4/2012

Vedci vyvinuli nový druh solárnych článkov, ktoré by mohli zachytiť podstatne viac energie zo slnka ako súčasné.

Viac informácií

Fotovoltické a sklenené panely pre skleníky

SolarTechnika 4/2012

Dokonalá kombinácia rozličných technológií

Španielski výskumníci z UMLA Agricola v spolupráci s výskumným centrom Výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Baskicku, vyvinuli nový typ fotovoltických panelov pre skleníky. Nové špeciálne panely pomáhajú udržiavať vhodné podmienky potrebné pre rastlinnú mikroklímu na niekoľkých úrovniach.

Viac informácií

Lanovky na solárny pohon

SolarTechnika 4/2012

V Alpách sa lyžiari môžu vyviezť vlekom a lanovkou poháňanou energiou zo solárnych panelov. Nie všetky riešenia však vyhovujú milovníkom prírody a krajiny.

Viac informácií

Slnkom napájaný zdroj svetla

SolarTechnika 4/2012

Koncept OLED osvetlenia pre priesvitné strechy automobilov je slnkom napájaný zdroj svetla, ktorý je pri vypnutí priesvitný.

Viac informácií