SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Fire Energy zdvojnásobuje trhový podiel a predstavuje svoju novú divíziu – InteLED Solutions

V minulých vydaniach SolarTechniky sa mohli čitatelia oboznámiť s výsledkami spoločnosti Fire Energy na slovenskom trhu (1/2012) ako aj s inovatívnymi krokmi a priekopníckymi cestami k zvýšeniu efektivity a tým k zvýšeniu zákazníkovej spokojnosti (2/2012). Porovnajme s odstupom času dosiahnuté výsledky a napredovanie spoločnosti Fire Energy.


Fire Energy zdvojnásobuje svoj trhový podiel na úroveň 29 %V druhom polroku 2011 zaznamenala spoločnosť Fire Energy 15 % trhový podiel v dodávke FV panelov na Slovensku, ktorý bol bez pochýb plodom dôkladného plánovania a dedikácie. Úspešné rozpoznanie svojej filozofie, značky a jej kvality sa už vtedy premietlo do vysokého trhového podielu, na čo v nadväznosti Fire Energy reagovala upravením internej štruktúry a logistiky, prispôsobujúc sa tak potrebám slovenského trhu a ich klientov, uvedomujúc si veľkú zodpovednosť, ktorá sa pod týmto číslom nachádzala.Nadštandartný prístup spoločnosti Fire Energy k slovenskému trhu a jeho spätná reakcia sú obojstranne hodnotené veľmi pozitívne. Tento fakt je potvrdený takmer zdvojnásobnením trhového podielu v prvom polroku 2012 v dodávke FV panelov na Slovensku, ktorý sa zvýšil na úroveň pozoruhodných 29%! Spoločnosť eviduje stále vzrastajúci záujem o FV panely Fire Energy zo strany inštalačných firiem ale aj zo strany investorov, ktorých odozva na kvalitu produktu a spoluprácu je viac ako pozitívna. Vypočujme si názory a hodnotenia zo strany klientov Fire Energy, z mnohých uvádzame dva nasledovné: "V spoločnosti Fire Energy sme našli silného, spoľahlivého a dlhodobého partnera, ktorý okrem kvalitných FV panelov, ponúka marketingovú podporu, flexibilnosť, vysokú profesionalitu a zodpovednosť. Všetky tieto faktory umožňujú rásť našej spoločnosti a sú základom pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov, ktorých kritérium pre výber je čoraz náročnejšie. Vďaka rýchlej a spoľahlivej logistike Fire Energy prebiehajú všetky dodávky plynulo a naši klienti sú nadmieru spokojní s dodržiavaním časových termínov, s kvalitne vykonanou inštaláciou a výrobou elektrickej energie. V posledných mesiacoch sme sa stali jednou z najväčších a najvýznamnejších spoločností ponúkajúcich FV elektrárne a závody na kľúč na rodinné domy, obchodné a priemyslené budovy na Slovensku. Na tomto našom úspechu sa bez pochybností podieľa aj spoločnosť Fire Energy. Stanislav Mataj, konateľ spoločnosti SR Solar". Fire Energy vstúpila do spolupráce s firmou SR Solar začiatkom roku 2011 a je skvelým príkladom ako dve spoločnosti môžu spolu ťahať za jeden povraz so spoločným cieľom - k spokojnosti konečného klienta, ktorý sa rozhodol pre výstavbu FV elektrárne. Ďaľšie hodnotenie obojstranne úspešnej a plodnej spolupráce prichádza z Českej republiky: "V červenci 2011 jsme dokončili 1 MWp FV elektrárnu v Nardó (Itálie), kde jsme instalovali 4 348 ks panelů Fire Energy polykryštál 230Wp - FE-230P. FV elektrárna je v provozu 16 měsíců a s kvalitou panelů Fire Energy jsme nadmíru spokojeni, o čemž značí průměrná roční výroba el. energie. Očekávali jsme průměrnou roční výrobu kolem 1,36 MWh / 1 kWp avšak roční průměr s panely Fire Energy byl 1,59 MWh / 1 kWp co nás mile překvapilo. Teplotní koeficient panelů Fire Energy je skutečně vynikající. Porovnávali jsme výsledky jiných FV elektráren v okolí města Nardó a tyto nedosahují tak vysokou výrobu el. energie. Aktuálně se věnujeme trhu domácímu a instalacím do 30 kWp. Naši zákazníci jsou nadmíru spokojeni s kvalitou a cenou, což potvrzuje fakt, že letos jsme dodali a nainstalovali našim klientům v ČR téměř 800 kWp. Tento výsledek nás aktuálně řadí mezi top špičku v České republice a jsme rádi, že společnost Fire Energy se na tomto úspěchu s námi podílí. Ing. Josef Ledvina, jednatel společnosti Intersekce alternatívni energie". Fire Energy sa chce poďakovať všetkým svojim slovenským a českým klientom, dlhoročným ale aj novým, za ich dôveru a silnú podporu. "Príklady spoločností ako SR Solar a Intersekce sú jednými z mnohých, ktoré vložili dôveru do našej spoločnosti a za ktorú si zasluhujú poďakovanie, osobitný prístup, flexibilnosť, profesionalitu a zodpovednosť z našej strany. Vo Fire Energy si uvedomujeme, že dodávkou FV panelov sa "biznis nekončí". Práve naopak, naši klienti sa môžu oprieť o silného, stabilného, spoľahlivého a dlhodobého partnera, ktorý si je vedomý obrovskej zodpovednosti inštalačných firiem voči každej jednej FVE, či už megawattovej na voľnej ploche, niekoľko desiatok kilowattovej na priemyselnej budove alebo malej kilowattovej inštalácii na rodinnom dome." , hovorí Juraj Turček, obchodný manažér spoločnosti Fire Energy pre Českú republiku a Slovensko a dopĺňa, "Na rok 2013 pripravujeme pre našich klientov novinky, ktoré budú určite s nadšením prijaté. Voči slovenskému ale aj českému trhu máme záväzok, ktorý nás neustále núti vylepšovať náš servis, služby, kvalitu produktov a poskytovať našim klientom pridanú hodnotu."Fire Energy sa teší na blížiaci sa rok 2013 a verí, že spokojnosť ich klientov bude minimálne rovnaká alebo vyššia.


Fire Energy predstavuje svoju novú divíziu v skupine - InteLED SolutionsRozhodnutie skupiny Fire Energy venovať sa technológií LED sa zrodilo v roku 2011 - po náročnom procese analýzy, ktorým sa hľadalo vstúpenie na trh s nižšími cenami ako konkurencia a predovšetkým s plnou kontrolou kvality. InteLED po niekoľko ročnom výskume môže ponúknuť rozdielnu hodnotu. V porovnaní s inými spoločnostiami, ktoré vstúpili na trh s LED svietidlami a ktorých technológia potrebovala dospieť, InteLED nevykryštalizovala svoju iniciatívu až pokiaľ ceny nereprezentovali výhodné investície pre klientov a neexistovala možnosť ponúknuť 5 ročnú záruku na produkt ako aj 5 ročnú záruku na svetelný tok. Tento významný a dôležitý krok skupiny Fire Energy je len ďaľším popri iných (ERE Solar Valley), ktorý môžeme charakterizovať ako inovatívny a ktorý určite poslúži na uspokojenie potrieb mnohých klientov.LED svietidlá prinášajú hneď niekoľko výhod akými sú dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť a nízke tepelné emisie, nerozbitnosť s nízkymi nárokmi na údržbu a zníženie emisií CO2. Ďaľšou veľmi dôležitou výhodou, ktorú ponúkajú je rentabilita.Kľúčom k rentabilite je úspora elektrickej energie. Banky dnes ponúkajú približne 3-4 % úrok na termínovaných vkladoch. Pri investovaní do kúpy produktov InteLED sa toto číslo dostáva na úroveň 30 až 85% za každé investované euro, s výhodou, že banka vypláca úroky štvrťročne, ročne, s technológiou LED prichádzajú platby mesačne, vždy keď obdržíte účet za el. energiu (v úsporách).Reálna životnosť LED je 50 000 - 60 000 hodín. To je ďalšia časť rentability, ktorú klient získava. Či už boli investované vlastné prostriedky alebo bolo financovanie zabezpečené inou formou, ušetria sa obrovské sumy peňazí aj za údržbu a náhradu svietidiel, pretože reálna životnosť LED je 10-krát vyššia v porovnaní s fluorescentnými a úspornými svetelnými zdrojmi a 25-krát vyššia v porovnaní s halogénovou žiarovkou a klasickou žiarovkou.Kvalita osvetlenia LED je dnes na inej úrovni ako pred niekoľkými rokmi. Ako príklad slúži, že spoločnosť InteLED ponúka klientom vzorky na porovnanie kvality bežného osvetlenia s osvetlením LED. Výsledkom je, že doteraz všetci klienti, ktorí skúšku vykonali, implementovali produkty InteLED.InteLED ponúka interiérové a exteriérové svietidlá LED vysokej kvality, 5 ročnú záruku na produkt, ale aj 5 ročnú záruku na svetelný tok. Záruka na svetelný tok je veľmi dôležitou, zákazníci InteLED majú istotu, že svietidlá nestratia intenzitu osvetlenia. Investícia môže byť veľmi výhodnou, usporiť veľa, ale nič nie je platné, ak klient stratí kvalitu osvetlenia.

Fire Energy S.L.

Tel.: +34 918 798 852

Fax: +34 918 825 182

dopyt@fire-energy.com

www.fire-energy.com

 

Fire_EnergySpäť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 8 =
Odoslanie formulára