SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Akým smerom sa bude uberať fotovoltika

Inovácie vo fotovoltaike, tak ako aj v ostatných progresívnych odvetviach, sú trhom veľmi žiadané. Na trhu poly a monokryštalických panelov sa pracuje najmä s čoraz vyššou účinnosťou.

 


Väčšie výkony jednotlivých modulov umožňujú využívať menej plochy, konštrukcií a káblovania. Okrem rozvoja kryštalického systému sa však neustále vyvíjajú aj iné technológie, pracujúce na rozličnom základe. Jednak ide o amorfný kremík, pri ktorom sa jednotlivé vrstvy kremíka nanášajú na pás ušľachtilej ocele vákuovým vrstvením. Novinkou na trhu sú však fotovoltaické panely využívajúce technológiu CIGS. Ide o zlúčenie štyroch prvkov Copper (Meď), Indium (Indium), Gallium (Gálium) a Selenide (Selén). Tieto prvky znamenajú veľký pokrok vo vývoji fotovoltaiky a umož-ňujú jednoduchšiu inováciu a rýchlejšie napredovanie vo zvyšovaní účinnosti. Technológia CIGS, pochádzajúca z USA sa radí medzi tenkovrstvé a jej hrúbka je necelý milimeter. Aj túto hrúbku však tvorí najmä ochranné polymérové puzdro, v ktorom je účinná vrstva zaliata. Hmotnosť modulov CIGS je len 2,4 kg/m2. Podobne ako niektoré ďalšie tenkovrstvé moduly sú aj tieto dodávané s celoplošne samolepiacou zadnou časťou. Je tak veľmi jednoduchá ich inštalácia na všetky hladké a čisté povrchy. Najviac sa odporúča inštalácia na kov, ktorý má s modulom podobné vlastnosti a zaručuje dlhotrvajúci a odolný spoj. Vhodným podkladom je však napríklad aj strešná fólia TPO (thermoplastic polyolefin), alebo syntetická guma EPDM (ethylene propylene diene monomer). Pri výbere vhodného podkladu ide najmä o to, aby vrstva, ktorá má byť zlepená s modulom vydržala čo najdlhšie, nedegradovala v dôsledku chemických procesov a reakcií a aby ju nebolo potrebné po niekoľkých rokoch meniť. Záruka je štandardne 25 rokov, bolo by preto nevhodné využívať ako podklad krytinu so životnosťou 10 - 15 rokov. Moduly sú vďaka svojej hrúbke a charakteru flexibilné a je ich možné aplikovať na všetky druhy striech, teda aj na oblúkové. Strecha ostáva aj po inštalácii takýchto modulov prístupná a prehľadná, pretože vďaka odolnému puzdru sú panely pochôdzne. Moduly CIGS nájdu najlepšie uplatnenie najmä na strechách so subtílnejšou konštrukciou, na oblúkových strechách, šikmých strechách s plechovou krytinou, ale aj na všetkých ostatných priemyselných, hospodárskych, skladových a administratívnych nových alebo rekonštruovaných, budovách s vhodnou strešnou krytinou. CIGS je najvhodnejšou voľbou aj pre ploché strechy s obmedzenou využiteľnou plochou, pretože potrebuje o cca  30 % menšiu plochu ako amorfné alebo kryštalické systémy. Štandardných 100 kWp vyžaduje necelých 1 000 m2 (amorfný systém vyžaduje približne 1600 m2 plochy pre lepenie, približne rovnaká plocha je potrebná aj pre kryštalický kremík - napriek takmer dvakrát vyššej účinnosti je totiž potrebné panely na konštrukciách stavať v dostatočných odstupoch kvôli tieneniu).

 


Napriek tomu, že táto technológia vstúpila na komerčný trh len pred necelým rokom, je veľmi žiadaná a objavujú sa stále nové inštalácie nielen v USA, ale čoraz častejšie aj v európskych krajinách. Spoločnosť vyrábajúca tieto revolučné fotovoltaické panely už má svoje distribučné kanály aj na Slovensku. Vzhľadom na nedávne finančné ťažkosti najväčšej konkurenčnej spoločnosti vyrábajúcej tenkovrstvú technológiu, zakončené konkurzom, je momentálne CIGS najperspektívnejším hráčom na trhu. Udržateľnosť si CIGS sľubuje najmä od nenáročného výrobného postupu, pri ktorom sa zužitkuje 100 % použitých surových materiálov a nižších nákladov na zmenu výrobných postupov. Zatiaľ čo pri amorfnej technológii je pri nových paneloch s vyšším výkonom potrebné meniť celú výrobnú linku, pri CIGS je to len malá zmena, nevyžadujúca zmenu výrobného príslušenstva.

 


Text: Juraj Pekara

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

v.jancuska (31.10.2012)

Prosime o zaslanie kontaktu na dodavatela.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 3 =
Odoslanie formulára