SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Projekty CONCERTO předvádějí sílu solární energie

Intersolar Europe je předním globálním obchodním veletrhem zaměřeným na sektor fotovoltaických a solárních tepelných energetických systémů, tradičně pořádaným v červnu v Mnichovu. Letos je zde opět patrný vývoj, který ovlivní stavební a rekonstrukční projekty realizované v příštích letech.

 Možnosti, jak lze nápady představené na veletrhu uvést do praxe, ukazují již projekty iniciativy EU nazvané CONCERTO. Pod záštitou iniciativy CONCERTO spolupracuje 58 měst a komunit ve 23 evropských zemích na vývoji udržitelných, energeticky efektivních městských okresů. Při práci využívají různorodá spojení efektivních technologií a obnovitelné energie, což závisí na konkrétních místních podmínkách. Komunity CONCERTO již vyrábějí elektřinu z obnovitelných energetických zdrojů v rozsahu 200 GWh ročně. K tomu lze přičíst 300 GWh tepelné  energie.

Příklady využití solární technologie
Iniciativa CONCERTO nabízí celou řadu příkladů využití solární technologie. Jedním z nich je sídliště Lehen v rakouském Salzburgu jakožto součást projektu Zelená solární města. Lehen je městským obvodem s vysokou hustotou obyvatel. Transformace probíhá od roku 2006. Jedním ze stavebních projektů je sídliště Stadtwerk Lehen, kde se na místě bývalých obchodních prostor nachází 289 bytů, školka a studentské koleje. Tento projekt byl dokončen v listopadu roku 2011.

Obzvláště zajímavým vývojem je nejmodernější kombinace různých postupů výroby tepla. Malé sítě tepelných rozvodů v domácnostech jsou zásobovány ze solární tepelné jednotky, která má objem 2 000 m² a je vybavena tepelným čerpadlem, poháněným elektřinou ze střechy. „Máme největší akumulátor, který je i nyní schopen přepravy, s kapacitou 200 m³," oznamuje pan Inge Strassl, vedoucí projektu, Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (SIR).

Tepelné čerpadlo zabudované do solárního tepelného systému bylo vyvinuto speciálně pro tento projekt. „Zákazník, společnost GSWB, jej přezkoušela v předchozím projektu a dosáhla v procesu 50 % podílu solární energie," uvedl dále Strassl. To znamená, že polovinu objemu energie potřebné k vytápění a ohřevu vody tvoří solární energie. Za účelem minimalizace ztrát elektrické energie na cestě k domácnostem jsou v Salzburgu použity tzv. mikrosítě. Dodávají horkou vodu o teplotě 60 stupňů do retranslačních stanic v domech, kde je horká voda také vyráběna decentralizovaně. „Díky tomu nemáme problém s nemocí způsobenou Legionellou," dodává Strassl.

Cílem projektu CONCERTO ve Zlíně, v Česke republice, je rovněž snížení spotřeby fosilních paliv o jednu třetinu díky využití solární tepelné energie a fotovoltaiky. Solární tepelná energie bude podle projektu zásobovat velkokapacitními fotovol-taickými elektrárnami ve fázi výstavby 20 rodinných obydlí, průmyslový závod a městské koupaliště. Významnou pozoruhodností ekosídliště Jižní Chlum u Zlína jsou tzv. domy chráněné zemí. Jejich energetická spotřeba 60 - 90 % tepla odebíraného z obnovitelných zdrojů se blíží spotřebě pasivních domů.

 


Sluneční energii nevyužívají pouze jižní státy EU, ale také země na severu, které rovněž potřebují snížit spotřebu vyčerpatelných zdrojů fosilních paliv. V Dánsku je jedním z příkladů projekt CONCERTO ve Valby. Ve Vigerslev Vænge / Horne-manns Vænge je cílem tohoto projektu rekonstrukce 330 bytových jednotek v panelových domech a využití 66 nových, klimaticky optimalizovaných, prefabrikovaných střešních nástaveb snižujících energetickou spotřebu, vybavených fotovoltaickými články a solárním vytápěním. V harmonogramu projektu Concerto lze renovovat 3 z 6 budov se 144 byty. Stavební práce byly zahájeny v srpnu r. 2011 a nové střechy s fotovoltaickými panely byly položeny na 3 budovách v dubnu 2012, informuje vedoucí projektu Jakob Klint. Nově vybudované veřejné koupaliště o rozloze 3 230 m² s obslužnými prostorami bylo postaveno podle dánské normy, kde spadá do energetické třídy 2. Část spotřebovávané energie dodává fotovoltaický systém s výkonem 19,1 kWp a teplo je dodáváno místní sítí zásobování teplem. Stavba byla zahájena v březnu roku 2010 a do provozu byla   uvedena 15. března 2012.
Na financování iniciativy CONCERTO Premium se podílí Evropská komise prostřednictvím Evropského rámcového programu pro výzkum. Iniciativa Evropské unie DG Energy se podílela na financování 58 komunit u 22 projektů ve 23 zemích a byla zahájena v roce 2005.

Steinbeis - Europa - Zentrum - Váš partner pro inovace v Evropě
Evropský komisař Ministerstva financí a hospodářství spolkové země Bádensko-Württem-bersko a jeho provozní jednotka Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) poskytují od roku 1990 podporu podnikům, vysokým školám a výzkumným zařízením v Bádensku-Württembersku při zajišťování finančních prostředků z evropských dotací, při vývoji nápadů vhodných pro projekty, dále také při podávání žádostí, zavádění a řízení evropských projektů. Steinbeis-Europa-Zentrum je národní kontaktní institucí pro malé a střední podniky v Bádensku-Württem-bersku z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a technologií. Působí také jako kontaktní místo EU pro vysoké školy v zastoupení Ministerstva vědy, výzkumu a umění spolkové země Bádensko-Württembersko. Evropská komise pověřila Steinbeis-Europa-Zentrum jakožto partnera v síti Enterprise Europe Network k podpoře inovací a mezinárodního přenosu technologií.

Karlsruhský technologický institut
Karlsruhský technologický institut (KIT) je veřejná společnost podle zákonů spolkové země Bádensko-Württembersko. Plní funkce univerzity a národního výzkumného střediska Helm-holtzovy asociace. KIT se zaměřuje na koncepci znalostního trojúhelníku založeného na propojení vzdělávání, výzkumu a inovací.

-red- 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 2 =
Odoslanie formulára