SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Solárne riešenia pre rodinné domy

Energia získavaná zo Slnka predstavuje potenciál a budúcnosť vo svete energetiky. Slnečná energia sa dá využívať mnohými spôsobmi napr. na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, resp. aj chladenie objektov. Nevyhýba sa ani problematike podpory vykurovania objektov a pri dnešnom technologickom progrese a dodržaní určitých podmienok je možné dosiahnuť  v tejto oblasti naozaj zaujímavé výsledky.

 


Ako to funguje?
Slnečné lúče dopadajú na slnečné kolektory na streche. Tam ohrievajú cirkulujúcu solárnu tekutinu, ktorá sa následne transportuje do solárneho zásobníka, ktorý je zároveň výmenník. V zásobníku-výmenníku sa teplo odovzdáva pitnej vode a alternatívne aj vode na vykurovanie.
Pomocou solárnych termických panelov (slnečných kolektorov) Schüco sa môže v každom dome na získavanie tepla efektívne využiť slnko. Tým sa trvalo znižujú vykurovacie náklady a súčasne zvyšuje hodnota a atraktívnosť nehnuteľnosti. Pomocou slnečných kolektorov na ohrev pitnej vody je možné dosiahnuť zisk až do 70 % energie, ktorá je na to potrebná. Pri dodatočnej podpore vykurovania je to až do 30 a viac percent z celkovej energie potrebnej na vykurovanie. Pre zákazníka to znamená veľkú mieru nezávislosti od ropy a zemného plynu. Rovnakou mierou klesajú emisie CO2 produkované domom. Návratnosť celého solárneho zariadenia sa začína už od 7 rokov, aj keď celá ekonomika prevádzky samozrejme závisí od spôsobu aktívneho využívania zariadenia. No nezanedbateľným faktorom je životnosť takéhoto systému, ktorá je min. 30 rokov.
Schüco ponúka riešenia so slnečnými kolektormi pre každý dom, na ktorý slnečné lúče dopadajú. Solárne zariadenie môže byť  naprojektované pre novostavbu, realizované v rámci rekonštrukcie domu alebo vykurovania, prípadne  inštalované hocikedy na už existujúce vykurovacie zariadenie. Všetko, čo je k tomu potrebné, je len vlastná strecha. Solárne termické systémy môžu byť rovnako montované do strechy ako fotovoltické systémy na výrobu elektrickej energie.

 


Premena slnečného svetla na elektrický prúd
S pomocou fotovoltického systému od Schüco je možné premeniť slnečné svetlo na solárny elektrický prúd, pričom sa efektívne chráni ovzdušie a prírodné zdroje surovín. Fotovoltickým systémom môže byť užívateľ úplne nezávislý od dodávok  elektriny zo siete a pritom znížiť spotrebu uhlia alebo zemného plynu a tým aj produkciu CO2, pretože elektrický prúd sa z veľkej časti získava spaľovaním fosílnych palív.
Fotovoltické články vyrábajú solárnu elektrinu ako jednosmerný prúd. V striedačoch (meničoch) sa tento elektrický prúd zmení na striedavé napätie. Takto vyrobenú elektrinu možno okamžite spotrebovať a prebytok (nespotrebovanú energiu) výhodne dodať (predať) do verejnej siete.  Elektromer dodávok do siete zaznamenáva množstvo kilowatthodín, ktoré prúdia do nej.
Prúd z fotovoltických systémov možno pri správnom nadimenzovaní zariadenia využiť aj na samozásobovanie. Na tento účel sa jednosmerný prúd z fotovoltických článkov ukladá cez regulátor nabíjanie do akumulačných batérií. Pre bežné 230-voltové prístroje sa potom elektrický prúd mení v ostrovnom striedači (meniči). Špeciálne prístroje (spotrebiče) na 12 alebo 24 V jednosmerný prúd, ako sú lampy a chladničky, možno prevádzkovať priamo elektrickým prúdom z batérií. Takýchto jednosmerných spotrebičov je v dnešnom modernom dome stále viac a viac.

 


Fotovoltické panely sa skladajú z rôznych solárnych článkov, ktoré sú chránené pred poveternostnými vplyvmi sklom a väčšinou sú obrúbené rámom. V solárnych článkoch sa slnečné svetlo priamo mení na elektrický prúd. Výkon panelov sa meria vo Watt peakoch (Wp). Panel s 170 Wp dodá za štandardných podmienok výkon 170 Wattov. Všetky panely majú výlučne kladnú prípustnú odchýlku výkonu. To znamená, že čistý výkon nových panelov sa v každom prípade dosiahne, alebo prekročí. To môže viesť k výrazne vyššiemu výkonu systému a tým aj k jeho atraktívnemu efektívnemu zúročeniu.
Schüco ponúka rôzne druhy fotovoltických panelov vhodných pre každú strechu či fasádu budovy. Mono a polykryštalické panely - pre najvyššie zisky z najmenšej plochy, tenkovrstvové panely aj pre neoptimálne nasmerované plochy a fotovoltické systémy určené na fasády a integráciu do fasád (Building integrated photovoltaics).

Vyhodnotenie údajov solárneho systému prostredníctvom dotykového displeja
Schuco efektívne premieňajú solárne jednosmerné zisky na striedavý prúd. Na vyhodnotenie solárnych ziskov sú včlenené komunikačné rozhrania. Tak možno údaje systému preniesť na Schüco Sunalyzer a prehľadne vyhodnotiť energetické zisky. Schüco Sunalyzer Web vyhodnocuje údaje solárneho systému z viacerých meničov súčasne pri PV-zariadeniach na veľkých strechách. Pohodlné vyhodnotenie a vizualizácia údajov je pritom umožnená prostredníctvom dotykového displeja. Ďalej možno preniesť údaje na Schüco Sunalyzer webportál, aby sa z každého internetového prístupu dali zistiť informácie o energetických ziskoch, výkone a hlásenia o udalostiach.


S montážnymi systémami Schüco je možné mimoriadne rýchlo a bezpečne namontovať všetky bežné kryštalické fotovoltické panely a tenkovrstvové panely na šikmú aj plochú strechu, na fasády budov, na voľnom priestranstve, ale aj integrovať do strechy. Spoločnosť Schüco spolu so svojimi montážnymi partnermi môže po zoznámení sa so stavebnými pomermi a okolím budovy spoľahlivo naplánovať rozsah montážnych prác. Predloží návrh systému a prepočet návratnosti, poradí aj v otázkach financovania.

Text: Schüco

SolarTechnika sa mi páči

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

v.jancuska (31.10.2012)

Prosime o kontakt

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 9 =
Odoslanie formulára