SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Solárne domy

Ukážka niekoľkých projektov solárnych domov zo súťaže organizovanej americkým ministerstvom pre energetiku. Úlohou jednotlivých vysokoškolských týmov je postaviť a uviesť do prevádzky nákladovo a energeticky efektívny "solárny dom".

 

Späť