SolartechnikaSolarTechnika_animacia

 

 

Plochá strecha zachytáva slnečné žiarenie

Plochá strecha - 5 kW za 2,5 hodiny

Späť